Når du skal flytte

Her kan du finde svar på mange af de spørgsmål, du kan have som boligsøgende eller beboer i en af DOMI Boligs afdelinger. Finder du ikke svaret her, er du velkommen til at ringe til os på 70 27 97 97 eller sende os en mail.

Skal du flytte, men har planer om at vende tilbage til DOMI Bolig inden tre år, kan du overveje at købe et boliggarantibevis – så kommer du nemlig foran på ventelisten. For med et boliggarantibevis står du nemlig forrest i køen, hvis du vil tilbage til en lignende bolig i samme boligområde.

Du kan købe et boliggarantibevis, hvis

 • Du bor i en familiebolig eller seniorbolig (ikke ungdomsbolig, ældrebolig eller et værelse
 • Du betaler det inden du flytter fra din bolig – det vil sige senest på dagen for fraflytningssynet
 • Hele din husstand flytter fra boligen.

Du kan læse mere om, hvilke muligheder boliggarantibeviset på Aarhusboligs hjemmeside

Du kan også kontakte vores udlejning, hvis du er i tvivl om et boliggarantibevis er noget for dig.

Når en beboer afgår ved døden, overgår alle rettigheder og forpligtelser vedrørende lejemålet til Skifteretten. Dermed er det kun Skifteretten, der kan foretage en skriftlig opsigelse af lejemålet, indtil boet er færdigbehandlet og udlagt. Det kan dog tage temmelig lang tid.
 
Når kontaktpersonen for boet har den indledende kontakt med Skifteretten, gives der i de fleste tilfælde grønt lys til, at de pårørende må påbegynde tømningen af lejemålet. Herefter tømmes boligen og når lejemålet er tomt, afleveres nøglerne til DOMI Bolig – dette betragtes som en opsigelse.
 
Straks efter modtagelse af nøglerne booker vi tid til et fraflytningssyn, som afholdes 7 dage efter nøglerne er modtaget. Er boet stadig under behandling ved Skifteretten, sendes indkaldelsen til fraflytningssynet til Skifteretten. Vi har mulighed for at sende en kopi til boets kontaktperson, hvis der er tilkendegivet et ønske om det. Det forudsætter dog, at vi har modtaget kontaktpersonens kontakt oplysninger sammen med nøglerne. Er boet færdigbehandlet sendes indkaldelsen til fraflytningssynet til den person, boet er blevet udleveret til.
 
Genudlejningsprocessen igangsættes når vi modtager nøglerne, og vi forsøger at genudleje boligen så hurtigt, det er muligt.
 
Da boet hæfter for lejemålet, til dette er genudlejet, anbefaler vi, at boligen tømmes hurtigst muligt. Jo hurtigere vi modtager nøglerne, desto hurtigere kan vi starte genudlejningsprocessen, hvilket betyder, at den endelige flytteopgørelse indeholder et mindst muligt beløb for ubetalt husleje.
 
Obs! Når vi bliver bekendt med at en beboer er afgået ved døden, sender vi altid et indledende krav til boet til Skifteretten. I dette krav tager vi forbehold for at flytteopgørelsen kommer til at indeholde 3 måneders ubetalt husleje, istandsættelse for ca. kr. 50.000,00 og et eventuelt beløb for restgæld af indskudslån. 
 
Beløbet kan virke stort, men er blot et overslag, der reguleres i forbindelse med den prisoverslaget ved fraflytningssynet, og endeligt opgøres ved den endelige flytteafregning.
 
Er du pårørende til en beboer, der er afgået ved døden, og er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med lejemålet. Så er du altid velkommen til at kontakte vores udlejning, som kan vejlede dig i processen.

Når det arbejde, der er noteret på din synsrapport, er udført, modtager vi  håndværkernes faktura. Dem betaler vi, og de bliver en del af din endelige flytteopgørelse.

Den endelige flytteopgørelsen er en samlet afregning for din bo-periode i en bolig. Den indeholder en oversigt over:

 • det beboerindskud, du har betalt
 • udgifter til istandsættelse
 • ubetalt husleje
 • ubetalt vaskeriregning
 • ubetalt sagsomkostninger ved advokat
 • restgæld på indskuds-/kautionslånslån
 • restgæld fra tidligere lejemål hos DOMI Bolig
 • restbeløb for råderetsarbejde
 • forbrugsafregning
 • tilbageholdt beløb til forbrugsafregning

Senest seks uger efter din frigørelse fra lejemålet, eller når sidste faktura er modtaget, udarbejdes og fremsendes den endelige flytteopgørelse til dig.

Har du spørgsmål til din endelige flytteopgørelse, er du velkommen til at kontakte os.

På synsrapporten, der udarbejdes ved fraflytningssynet, noterer viceværten de anslåede udgifter til istandsættelse af boligen. Det betyder, at synsrapporten også betragtes som den foreløbige flytteopgørelse.

Det er vigtigt at huske, at den foreløbige flytteopgørelsen er foreløbig, baseret på anslåede udgifter til istandsættelse og ikke tager højde for indbetalt indskud eller andre pligtige pengeydelser.

Den foreløbige flytteopgørelse er med andre ord et prisoverslag, som giver en indikation af hvad det vil koste at istandsætte boligen. Sammen med den endelige flytteopgørelse, modtager du specificeret dokumentation for de udgifter du hæfter for.

Vær opmærksom på, at din samlede andel af istandsættelsesudgifterne kan afvige fra det anslåede beløb med maksimalt 10 % på den endelige flytteopgørelse.

Hvis genudlejning finder sted inden opsigelsesperioden udløber, bliver afdelingens andel af normalistandsættelsesudgifterne reguleret herefter.

Ønsker du at fraflytte din bolig, er det vigtigt, at du opsiger den.
 
Din opsigelse skal være skriftlig og er først juridisk bindende, når du har udfyldt vores opsigelsesblanket korrekt, underskrevet og afleveret den hos udlejningen.
 
Når du opsiger din bolig, skal du være opmærksom på, at din opsigelsesperiode i henhold til lejekontrakten 3 måneder til den 1. i en måned.
 
Det er helt op til dig, hvornår du ønsker at fraflytte.
Vi er, under gældende lovgivning, forpligtet til at forsøge at genudleje din bolig hurtigst muligt. Så du behøver altså ikke blive boende den fulde opsigelsesperiode, men må gerne fraflytte tidligere.
 
Derfor er feltet “Fraflytningsdato” på opsigelsesblanketten vigtigt og styrer den følgende flytte- og genudlejningsproces. Så jo før du indgiver din opsigelse – desto før kan vi sætte gang i genudlejningsprocessen og jo større chance er der for at boligen genudlejes ved udløbet af din istandsættelsesperiode.
 
Fraflytningsdatoen skal være den 1. eller den 15. i måneden og det er den dato, du er klar til at aflevere nøglerne til det tomme lejemål.
Det er vigtigt, at du er helt sikker på denne dato – da vi ikke kan ændre den, når først din bolig er sendt i tilbud til ventelisten.
 
Du kan opsige din bolig elektronisk ved brug af MitID, ved at følge linket:
 
Ønsker du at printe en tom opsigelsesblanket, findes den nedenfor.
 
Blanketten udfyldes, underskrives og sendes til/afleveres på foreningens kontor senest den 1. kl. 12.00.
 
Opsigelse af Ungdomsbolig
 
Ønsker du at fraflytte din ungdomsbolig, følger din opsigelse sammen procedure som ovenfor, dog er din opsigelsesperiode i henhold til lejekontrakten seks uger til den 1. i en måned.
 
Du kan opsige din ungdomsbolig på samme måde som ovenfor. 
 
Opsigelse af bi-lejemål
 
Har du lejet et eller flere bi-lejemål, det vil sige en garage eller ekstra kælderrum, skal dette også opsiges.
 
Såfremt du ikke selv giver os besked om andet, bliver dit bi-lejemål automatisk opsagt til fraflytning samtidig med din bolig.
Så ønsker du en anden fraflytningsdato for dit bi-lejemål skal du oplyse os skriftligt herom samtidig med opsigelsen af din bolig.
 

Alle boliger fraflyttes som udgangspunkt enten den 1. eller den 15. i måneden, og fraflytningssynet afholdes på dagen efter kl. 12.00.
Er fraflytningsdagen en weekend- eller helligdag afholdes fraflytningssynet den første hverdag herefter.
Ønsker du at dit fraflytningssyn afholdes tidligere, kan det aftales efter skriftlig henvendelse til udlejningen.

Indkaldelsen til fraflytningssynet sendes via mail ca. 10-14 dage før fraflytningsdagen, og angiver det tidspunkt, hvor du mødes med viceværten på adressen.
Har du ikke selv mulighed for at deltage i fraflytningssynet, er du velkommen til at sende en stedfortræder. Er dette ikke muligt, bedes du senest dagen før fraflytningssynet kontakte servicekontoret og træffe aftale om aflevering af nøglerne.

Under fraflytningssynet foretager viceværten en gennemgang af boligen, mens synsrapporten udfyldes. 

Når fraflytningssynet afsluttes overdrager du alle boligens nøgler til viceværten – husk nøgler til kælderrum, skur, vaskeri, vaskebrik og eventuelle bi-lejemål.

Du kan læse mere om fraflytning i pjecen “Ind- og fraflytning” fra BL – Danmarks Almene Boliger. Har du spørgsmål til dit fraflytningssyn kan du både kontakte servicekontoret og udlejningen.

Når din bolig i tilbudsfasen besigtiges af potentielle nye lejere, kan der være nogle af dine effekter, den nye lejer ønsker at overtage.
Det kan være alt fra gardiner, lamper, hylder og skabe til hårde hvidevarer, haveredskaber og tilladt(e) boligændring(er).

Ønsker du at overdrage en eller flere effekter/boligændringer, aftales det med den kommende lejer og i udfylder i samarbejde en overdragelseserklæring. Den finder du ved at klikke på linket nederst i dette felt.

Er du i tvivl om, hvem den nye lejer er, er du velkommen til at skrive en mail til os, hvor du beskriver, hvilke effekter du gerne vil tilbyde den nye lejer og dine kontakt oplysninger. Så sørger vi for at din mail videresendes til den nye lejer.

Overdragelseserklæringen skal underskrives at både fraflytter og ny lejer, og den skal afleveres til DOMI Bolig senest ved dit fraflytningssyn.

Vær venligst opmærksom på, at alle effekter, der overdrages, så vidt det er muligt skal være nedtaget/afmonteret og fjernet fra boligen. Der skal være fri adgang for de håndværkere, der istandsætter boligen.

Såfremt der aftales en pris for de pågældende effekter, er dette en sag mellem fraflytter og ny lejer og dette er DOMI Bolig uvedkommende.

Overdragelseserklæring

Under fraflytningssynet foretager viceværten en gennemgang af boligen, mens synsrapporten udfyldes med 1-, 2- og 3-taller.

Tallene placeres på synsrapporten;

 • ud for det arbejde, der er nødvendigt at udføre, for at boligens stand er i overensstemmelse med afdelingens gældende vedligeholdelsesreglement og -ordning,
 • og ud for det/de rum, hvor arbejdet skal udføres.

1-tallerne angiver, at der udføres normalistandsættelse. Det vil sige nødvendig maling af vægge og lofter. Denne udgift dækkes procentvis af afdelingen svarende til din bo-periode i måneder.
2-taller angiver, at der udføres arbejde som følge af misligholdelse. Denne udgift dækkes af dig og modregnes i dit indskud.
3-taller angiver, at der udføres arbejde som følge af almindelig slid og ælde. Denne udgift dækkes af afdelingen.

Den udfyldte synsrapporten sendes den til dig via mail.
Synsrapporten dokumenterer boligens tilstand på fraflytningstidspunktet, og danner grundlaget for den endelige flytteopgørelse.

Du kan læse mere om fraflytning i pjecen “Ind- og fraflytning” fra BL – Danmarks Almene Boliger. Din afdelingens vedligeholdelsesreglement finder du her på hjemmesiden under din afdelings praktiske info og du kan læse mere om de to vedligeholdelsesordninger under fanen “Før du flytter ind”. Har du spørgsmål til din synsrapport er du velkommen til at kontakte servicekontoret.

Når du fraflytter, er der mange ting at huske. Derfor har vi samlet en lille liste over de ting, der ofte oplever bliver glemt i forbindelse med fraflytning. Listen sendes som et følgebrev til opsigelsesanerkendelsen, men du finder også listen nedenfor.

Tjekliste før fraflytning