Dokumenter afdeling 1

Reglementerne tager sigte på, at der skal være rart at bo i DOMI Bolig, samt at holde bebyggelserne og de fælles arealer i god stand. Reglementerne forklarer hvilke regler, der gælder på de forskellige områder og det kan derfor anbefales, at du gennemlæser og efterlever dem.
Er du i tvivl om forhold, som ikke er beskrevet i de udleverede reglementer, så ret henvendelse til din afdelingsbestyrelse eller boligforeningens kontor.

Ældre regnskaber og budgetter kan fremsendes via mail, kontakt kontoret, de hjælper gerne.

Åbningstider

Fællesvaskeriet er åben for vask kl. 7 – 19 hverdage og lørdage.

Der kan max. udføres to reservationer af vasketid, hver vasketid er 3 timer.

Priser

Vask, 12,- kr. pr. stk.

Tørretumbler, 33 øre pr. minut.

Priserne for benyttelse af vaskeriet er fastsat til at dække de løbende udgifter til el- og vandforbruget.

Booking

På hjemmesiden www.e-vaskeri.dk kan du reservere vasketure, se dit forbrug og se om der er ledige maskiner.

 Se manual for e-vaskeri her

Vaskebrikker

Vaskebrikker udleveres af viceværten til indflytningssynet.
Har du mistet din vaskebrik, så kontakt kontoret, de hjælper gerne med at spærre den mistede vaskebrik og udlevere en ny.
En ny vaskebrik koster kr. 100,-, og beløbet opkræves via din vaskeriregning.

Vaskeregler

Gældende vaskerireglement hænger som opslag i vaskeriet, og skal nøje overholdes, når vaskeriet benyttes.

 Det er ikke tilladt at holde husdyr i afdelingen.
Dette er vedtaget på et afdelingsmøde af afdelingens beboere og der kan ikke dispenseres fra denne beslutning.
Husdyr må gerne være på besøg i afdelingen, men må ikke overnatte.