Dokumenter afdeling 11

 Reglementerne tager sigte på, at der skal være rart at bo i DOMI Bolig, samt at holde bebyggelserne og de fælles arealer i god stand. Reglementerne forklarer hvilke regler der gælder på de forskellige områder og det kan derfor anbefales, at du gennemlæser dem ved.
Er du i tvivl om forhold, som ikke er beskrevet i de udleverede reglementer, så ret henvendelse til din afdelingsbestyrelse eller boligforeningens kontor.

Referater fra bestyrelsesmøder i afdelingen samt referater for ordinære og ekstraordinære afdelingsmøder:

2023:

2022:

2021:

2020:

Ældre regnskaber og budgetter kan fremsendes via mail, kontakt kontoret, de hjælper gerne.

Ældre regnskaber og budgetter kan fremsendes via mail, kontakt kontoret, de hjælper gerne.

Åbningstider

Fællesvaskeriet er åben for vask kl. 7 – 19 hverdage og lørdage, søndage kl. 10 – 16.

Der kan max. udføres to reservationer af vasketid, hver vasketid er 2 timer.

Priser

Vask, 12,- kr. pr. stk.

Tørretumbler, 75 øre pr. minut.

Priserne for benyttelse af vaskeriet er fastsat til at dække de løbende udgifter til el- og vandforbruget.

Booking

På hjemmesiden www.e-vaskeri.dk kan du reservere vasketure, se dit forbrug og se om der er ledige maskiner.

 Se manual for e-vaskeri her

Vaskebrikker

Vaskebrikker udleveres af viceværten til indflytningssynet.
Har du mistet din vaskebrik, så kontakt kontoret, de hjælper gerne med at spærre den mistede vaskebrik og udlevere en ny.
En ny vaskebrik koster kr. 100,-, og beløbet opkræves via din vaskeriregning.

Vaskeregler

Gældende vaskerireglement hænger som opslag i vaskeriet, og skal nøje overholdes, når vaskeriet benyttes.

 Det er tilladt at holde husdyr i afdelingen.

Se husdyrreglementet

Hvert lejemål må have 2 indekatte.
 

Ansøgning om tilladelse til husdyr

Bemærk venligst, at alle felter skal være korrekt udfyldt for at ansøgningen kan accepteres.

Der skal udfyldes én ansøgning pr. husdyr.

    Under de gældende betingelser, der er beskrevet i husdyrreglementet, gives der tilladelse til at holde:

    - at overtrædelse af husdyrreglementet medfører inddragelse af husdyrtilladelsen,

    - at såfremt husdyrholdet fortsættes efter tilladelsen er inddraget, medfører dette ophævelse af lejemålet,

    - at jeg med min ansøgning erklærer, at jeg til en hver tid opfylder de gældende regler for forsikring af det pågældende husdyr.