Dokumenter afdeling 16

 Reglementerne tager sigte på, at der skal være rart at bo i DOMI Bolig, samt at holde bebyggelserne og de fælles arealer i god stand. Reglementerne forklarer hvilke regler, der gælder på de forskellige områder og det kan derfor anbefales, at du gennemlæser og efterlever dem.
Er du i tvivl om forhold, som ikke er beskrevet i de udleverede reglementer, så ret henvendelse til din afdelingsbestyrelse eller boligforeningens kontor.

Referater fra bestyrelsesmøder i afdelingen samt referater for ordinære og ekstraordinære afdelingsmøder:

2023:

2022:

2021:

2020:

2019:

Ældre referater kan fremsendes via mail, kontakt kontoret, de hjælper gerne.

Ældre regnskaber og budgetter kan fremsendes via mail, kontakt kontoret, de hjælper gerne.

 Det er ikke tilladt at holde husdyr i afdelingen.
Dette er vedtaget på et afdelingsmøde af afdelingens beboere og der kan ikke dispenseres fra denne beslutning.
Husdyr må gerne være på besøg i afdelingen, men må ikke overnatte.