Dokumenter afdeling 24

 Reglementerne tager sigte på, at der skal være rart at bo i DOMI Bolig, samt at holde bebyggelserne og de fælles arealer i god stand. Reglementerne forklarer hvilke regler, der gælder på de forskellige områder og det kan derfor anbefales, at du gennemlæser og efterlever dem.
Er du i tvivl om forhold, som ikke er beskrevet i de udleverede reglementer, så ret henvendelse til din afdelingsbestyrelse eller boligforeningens kontor.

Ældre regnskaber og budgetter kan fremsendes via mail, kontakt kontoret, de hjælper gerne.

 Det er ikke tilladt at holde husdyr i afdelingen.

Dette er vedtaget på et afdelingsmøde af afdelingens beboere og der kan ikke dispenseres fra denne beslutning.
 
Husdyr må gerne være på besøg i afdelingen, men må ikke overnatte.
Dog kan der i begrænsede perioder/få dage og et begrænset antal dage om året, tillades, at der er husdyr på besøg til overnatning. Det
er en selvfølge, at husdyret på ingen måde må være til gene for foreningens øvrige beboere, ligesom husdyret ikke må slide, være til gene eller forringe hverken ejendomme eller udendørsarealer.
Der må ikke være husdyr i fælleshuset eller udlejningsværelserne.