Dokumenter afdeling 48

 Reglementerne tager sigte på, at der skal være rart at bo i DOMI Bolig, samt at holde bebyggelserne og de fælles arealer i god stand. Reglementerne forklarer hvilke regler der gælder på de forskellige områder og det kan derfor anbefales, at du gennemlæser dem ved.
Er du i tvivl om forhold, som ikke er beskrevet i de udleverede reglementer, så ret henvendelse til din afdelingsbestyrelse eller boligforeningens kontor.

Afdelingen er pt ingen brugsanvisninger.

Referater fra bestyrelsesmøder i afdelingen samt referater for ordinære og ekstraordinære afdelingsmøder:

2024

07.05.2024_Referat_afdelingsmøde

Ældre regnskaber og budgetter kan fremsendes via mail, kontakt kontoret, de hjælper gerne.

 Det er tilladt at holde husdyr i afdelingen.
Det er tilladt at holde hund og kat, dog max ét dyr i alt.

Ansøgning om tilladelse til husdyr

Bemærk venligst, at alle felter skal være korrekt udfyldt for at ansøgningen kan accepteres.

Der skal udfyldes én ansøgning pr. husdyr.

    Under de gældende betingelser, der er beskrevet i husdyrreglementet, gives der tilladelse til at holde:

    - at overtrædelse af husdyrreglementet medfører inddragelse af husdyrtilladelsen,

    - at såfremt husdyrholdet fortsættes efter tilladelsen er inddraget, medfører dette ophævelse af lejemålet,

    - at jeg med min ansøgning erklærer, at jeg til en hver tid opfylder de gældende regler for forsikring af det pågældende husdyr.