Renovering: Afdeling 7, Parkvej og Kildegaardsparken

Afdelingen står overfor en gennemgribende renovering.

Der har været licitation i efteråret 2022, men priserne var desværre for høje i forhold til den økonomiske ramme, så der forventes afholdt en ny licitation i marts 2024.

Du kan her på siden læse mere om renoveringsprojektet.

Om renoveringen

Afdelingens beboere har på det ordinære afdelingsmøde den 2. september 2021 besluttet, at renoveringsprojektet skal gennemføres. 
 
Renoveringsarbejderne forventes i store træk at omfatte følgende: 
 • Nyt tag 
 • Nye isolerede ydermure 
 • Renovering og let udvidelse af altaner 
 • Udskiftning af vinduer og døre 
 • Isolering og dræning af kældervægge 
 • Installering af ventilationsanlæg
 • Diverse el-arbejder 
 • Solceller der producerer el til fællesarealer 
 • Modernisering af parkområdet vest for bebyggelsen 
Huslejestigningen kendes ikke før, at der har været afholdt en ny licitation.
 • 2. kvartal 2024
 • 3. kvartal 2024
 • 3. kvartal 2026

Byggeudvalget

For at sikre at afdelingens beboere bliver hørt både inden og under renoveringsprocessen, er der danne et byggeudvalg, som består af tre medlemmer:

 • Signe Hansen
 • Kirsten Dalum
 • Renate Christensen

Du kan finde referater fra de møder byggeudvalget har deltaget i på næste fane, “Dokumenter”.