Renovering: Afdeling 7, Parkvej og Kildegaardsparken

Afdelingen bliver gennemgribende renoveret inden længe.

I øjeblikket forventes det, at renoveringen gennemføres i perioden august 2023 – november 2024. 

Du kan her på siden læse mere om renoveringsprojektet.

Om renoveringen

Afdelingens beboere har på det ordinære afdelingsmøde den 2. september 2021 besluttet, at renoveringsprojektet skal gennemføres. 
 
Renoveringsarbejderne forventes i store træk at omfatte følgende: 
 • Nyt tag 
 • Nye isolerede ydermure 
 • Renovering og let udvidelse af altaner 
 • Udskiftning af vinduer og døre 
 • Isolering og dræning af kældervægge 
 • Installering af ventilationsanlæg med varmegenvinding 
 • Diverse el-arbejder 
 • Solceller der producerer el til fællesarealer 
 • Modernisering af parkområdet vest for bebyggelsen 
Huslejestigningen som følge af renoveringen bliver 15 kr./m2/år svarende til en månedlig huslejestigning på 55 kr. – 133 kr. afhængig af boligens størrelse.
 • 1. kvatal 2021 - 1. kvatal 2022
 • 1. kvartal 2022 - 2. kvartal 2022
 • Februar 2023
 • Marts - september 2023
 • Juni - december 2023
 • September 2023 - maj 2024
 • Maj - juni 2024
 • August - oktober 2024
 • Afdeling 7 Projektering

  Forundersøgelserne og forprojekteringen af afdelingens renoveringsprojekt blev foretaget i hele 2021 og blev afsluttet i første kvartal i 2022.

 • Afdeling 7 Udbudsfasen

  I første og andet kvartal i 2022 projektet med Landebyggefonds renoveringen af afdeling 7, Parkvej og Kildegaardsparken i udbud sammen med renoveringsprojektet for afdeling 9, Nørregade. De to projekter er udsendt i samme udbud og bliver foretaget af den totalentreprenør, der vunder udbuddet.

 • Afdeling 7 Etablering af byggeplads

  Forudsat at udbudsfasen for renoveringsprojektet forløber planmæssigt, forventer vi at byggepladsen etableres på afdelingens område i februar 2023.

 • Afdeling 7 Renoveringsfase 1

  Forudsat at opstarten af afdelingens renoveringsprojekt forløber planmæssigt, forventer vi at Blok A ( Parkvej nr. 6 – 12 ) renoveres i perioden marts – september 2023.

 • Afdeling 7 Renoveringsfase 2

  Forudsat at opstarten af afdelingens renoveringsprojekt forløber planmæssigt, forventer vi at Blok B ( Kildegaardsparken nr. 1 – 5 ) renoveres i perioden juni – december 2023.

 • Afdeling 7 Renoveringsfase 3

  Forudsat at opstarten af afdelingens renoveringsprojekt forløber planmæssigt, forventer vi at Blok C ( Kildegaardsparken nr. 6 – 12 ) renoveres i perioden september 2023 – maj 2024.

 • Afdeling 7 Reetablering efter byggeplads

  Forudsat at de tre faser i renoveringsprojektet forløber planmæssigt, forventer vi at byggepladsen på afdelingens område reetableres i perioden maj – juni 2024.

 • Afdeling 7 Ny anlægning af have

  Forudsat at de tre faser i renoveringsprojektet og den efterfælgende reetablering efter byggepladsen på afdelingens område forløber planmæssigt, forventer vi at ny anlægning af haven foretages i perioden august – oktober 2024.

Byggeudvalget

For at sikre at afdelingens beboere bliver hørt både inden og under renoveringsprocessen, er der danne et byggeudvalg, som består af tre medlemmer fra afdelingsbestyrelsen:

 • Henrik S Pedersen, bestyrelsesformand
 • Signe Hansen, bestyrelsesmedlem
 • Kirsten Dalum, bestyrelses suppleant

Dokumenter

Herunder finder du relevante referater, orienteringsskrivelser og andre materialer vedrørende renoveringsprojektet:

07.09.2021 Orientering til kommende beboere

 02.09.2021 Materiale til afdelingsmøde

 09.06.2021 Orientering om besluttende afdelingsmøde d. 2. september 2021