Renovering: Afdeling 7, Parkvej og Kildegaardsparken

Afdelingen står overfor en gennemgribende renovering.

Vi havde forventet, at renoveringen skulle gennemføres i perioden august 2023 – november 2024, dog er projektet lige nu sat i standsning. 
Årsagen er, at de tilbud vi har modtaget desværre ikke er inden for de økonomiske rammer for projektet. Derfor skal projektet i et nyt udbud.
På nuværende tidspunkt kan vi ikke oplyse, hvornår projektet sendes i udbud igen.

Du kan her på siden læse mere om renoveringsprojektet.

Om renoveringen

Afdelingens beboere har på det ordinære afdelingsmøde den 2. september 2021 besluttet, at renoveringsprojektet skal gennemføres. 
 
Renoveringsarbejderne forventes i store træk at omfatte følgende: 
 • Nyt tag 
 • Nye isolerede ydermure 
 • Renovering og let udvidelse af altaner 
 • Udskiftning af vinduer og døre 
 • Isolering og dræning af kældervægge 
 • Installering af ventilationsanlæg med varmegenvinding 
 • Diverse el-arbejder 
 • Solceller der producerer el til fællesarealer 
 • Modernisering af parkområdet vest for bebyggelsen 
Huslejestigningen som følge af renoveringen bliver 15 kr./m2/år svarende til en månedlig huslejestigning på 55 kr. – 133 kr. afhængig af boligens størrelse.
 • 1. kvatal 2021 - 1. kvatal 2022
 • 1. kvartal 2022 - uvist
 • Afdeling 7 Projektering

  Forundersøgelserne og forprojekteringen af afdelingens renoveringsprojekt blev foretaget i hele 2021 og blev afsluttet i første kvartal i 2022.

 • Afdeling 7 Udbudsfasen

  I første og andet kvartal i 2022 var projektet med Landebyggefonds renoveringen af afdeling 7, Parkvej og Kildegaardsparken i udbud sammen med renoveringsprojektet for afdeling 9, Nørregade. De to projekter blev udsendt i samme udbud, og renoveringsarbejdet foretages af den totalentreprenør, der vinder udbuddet.

  De tilbud, vi har modtaget på det samlede renoveringsprojekt for begge afdelinger, er desværre ikke inden for vores økonomiske rammer. Det vil sige, at de tilbud vi har modtaget er dyrere end det afdelingerne har sparet op til.
  Derfor skal der foretages et nyt udbud og på nuværende tidspunkt kan vi desværre ikke oplyse, hvornår det nye udbud foretages.

Byggeudvalget

For at sikre at afdelingens beboere bliver hørt både inden og under renoveringsprocessen, er der danne et byggeudvalg, som består af tre medlemmer fra afdelingsbestyrelsen:

 • Henrik S Pedersen, bestyrelsesformand
 • Signe Hansen, bestyrelsesmedlem
 • Kirsten Dalum, bestyrelses suppleant

Du kan finde referater fra de møder byggeudvalget har deltaget i på næste fane, “Dokumenter”.