Renovering: Afdeling 7, Parkvej og Kildegaardsparken

Afdelingen står overfor en gennemgribende renovering.
Vi forventer at afholde licitation i maj 2024.

Om renoveringen

Renoveringsarbejderne forventes i store træk at omfatte følgende: 
 • Nyt tag 
 • Nye isolerede ydermure 
 • Renovering og let udvidelse af altaner 
 • Udskiftning af vinduer og døre 
 • Isolering og dræning af kældervægge 
 • Installering af centralt ventilationsanlæg
 • Diverse el-arbejder 
 • Solceller der producerer el til fællesarealer 
 • Modernisering af parkområdet vest for bebyggelsen 
Huslejestigningen kendes ikke før, at der har været afholdt en ny licitation.
 • 2. kvartal 2024
 • 1. kvartal 2025
 • 2. kvartal 2026

Byggeudvalget

For at sikre at afdelingens beboere bliver hørt både inden og under renoveringsprocessen, er der danne et byggeudvalg, som består af  medlemmerne:

 • Signe Hansen
 • Inge-La Hylander
 • Otto Lausen
 • Gunnar Dahlsgaard

Du kan finde referater, fra de møder byggeudvalget har deltaget i, på næste fane, “Dokumenter”.