Renovering: Afdeling 9, Nørregade

Afdelingen står overfor en gennemgribende renovering, der indbefatter genhusning i ni måneder for afdelingens beboere. Forventet byggestart juni 2024.

Om renoveringen

Renoveringen gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden og omfatter overordnet: 

 • Nyt tag med ekstra isolering
 • Nye isolerede ydermure
 • Udskiftning og let udvidelse af altaner
 • Udskiftning af vinduer og døre
 • Istandsættelse og isolering af kældervægge
 • Renovering af køkkener og badeværelser
 • Montering af centralt ventilationsanlæg.
 • Solceller der producerer el til fællesarealer
 • Diverse el- og vvs-arbejder, herunder nye vand-, varme og afløbsinstallationer.

Alt sammen renoveringsarbejder, der vil reducere afdelingens energiforbrug væsentligt. I en sådan grad, at projektet i september 2023 blev nomineret til Kredsløbs Energispringerpris

 

Renoveringen er af gennemgribende karakter, og det er besluttet på et ekstraordinært afdelingsmøde, at afdelingens beboere genhuses i renoveringsperioden.

Der afholdes løbende orienteringsmøder om renoveringsprojektet, og derudover holdes der også et separat møde omhandlende genhusning.
Mødereferaterne finder du under fanen “Dokumenter”.

Flere informationer om genhusning findes i nedenstående:
 Spørgsmål og svar til genhusning
Dine rettigheder ved genhusning

 • 1. & 2. kvartal 2024
 • Juni 2024
 • Marts 2025

Byggeudvalget

For at sikre at afdelingens beboere bliver hørt både inden og under renoveringsprocessen, er der danne et byggeudvalg, som består af tre medlemmer fra afdelingsbestyrelsen:

 • Ann Nielsson, bestyrelsesformand
 • Per Tvedsborg, bestyrelsesmedlem
 • Klaus Skov Hansen, bestyrelsesmedlem

Du kan finde referater fra de møder byggeudvalget har deltaget i på næste fane, “Dokumenter”.