Renovering: Afdeling 9, Nørregade

Afdelingen bliver gennemgribende renoveret inden længe.

I øjeblikket forventes det, at renoveringen gennemføres i perioden februar – november 2023.

Du kan her på siden læse mere om renoveringsprojektet.

Om renoveringen

Afdelingens beboere har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 25. august 2021 besluttet at renoveringsprojektet skal gennemføres. Renoveringsarbejderne omfatter i store træk følgende:

 • Nyt tag
 • Nye isolerede ydermure
 • Udskiftning og let udvidelse af altaner
 • Udskiftning af vinduer og døre
 • Istandsættelse og isolering af kældervægge
 • Renovering af køkkener og badeværelser
 • Montering af ventilationsanlæg med varmegenvinding
 • Diverse el- og vvs-arbejder, herunder nye vand-, varme og afløbsinstallationer
 • Solceller der producerer el til fællesarealer
 • Genhusning da de indvendige arbejder er meget omfattende.

Huslejestigningen som følge af renoveringen bliver på 63 kr./m2 /år svarende til en månedlig huslejestigning på 301 kr. – 470 kr. afhængig af boligens størrelse.

Renoveringen er af gennemgribende karakter, og det er besluttet på et ekstraordinært afdelingsmøde, at afdelingens beboere genhuses i renoveringsperioden.

Der afholdes løbende orienteringsmøder om renoveringsprojektet, og derudover holdes der også et separat møde omhandlende genhusning.

Flere informationer om genhusning findes i nedenstående Q&A:
Spørgsmål og svar til genhusning (den er endnu ikke udarbejdet, kommer i løbet af marts)

 • 1. kvatal 2021 - 1. kvatal 2022
 • 1. kvartal 2022 - 2. kvartal 2022
 • August 2023 - februar 2024
 • Februar 2024
 • Marts - oktober 2024
 • Oktober 2024
 • 1. november 2024
 • Afdeling 9 Projektering

  Forundersøgelserne og forprojekteringen af afdelingens renoveringsprojekt blev foretaget i hele 2021 og blev afsluttet i første kvartal i 2022.

 • Afdeling 9 Udbudsfasen

  I første og andet kvartal i 2022 projektet med Landebyggefonds renoveringen af afdeling 9, Nørregade i udbud sammen med renoveringsprojektet for afdeling 7, Parkvej og Kildegaardsparken. De to projekter er udsendt i samme udbud og bliver foretaget af den totalentreprenør, der vunder udbuddet.

 • Afdeling 9 Beboerne genhuses

  Da det er en gennemgribende renovering, der foretages i afdelingen, bliver alle afdelingens beboere genhuset mens renoveringsarbejdet udføres. Vi forventer, at beboerne løbende flytter i genhusningsboligerne i perioden august 2023 – februar 2024.

 • Afdeling 9 Etablering af byggeplads

  Forudsat at udbudsfasen for renoveringsprojektet forløber planmæssigt, forventer vi at byggepladsen etableres på afdelingens område i februar 2024.

 • Afdeling 7 Renoveringsfasen

  Forudsat at opstarten af afdelingens renoveringsprojekt forløber planmæssigt, forventer vi at afdelingen renoveres i perioden marts – oktober 2024.

 • Afdeling 9 Reetablering efter byggeplads

  Forudsat at udførelsen af den gennemgribende renogering af afdelingen forløber planmæssigt, forventer vi at byggepladsen på afdelingens område reetableres i oktober 2024.

 • Afdeling 9 Beboerne flytter hjem

  Forudsat at de udførelsen af den gennemgribende renovering og den efterfælgende reetablering efter byggepladsen på afdelingens område forløber planmæssigt, forventer vi at beboerne kan flytte hjem d. 1. november 2024.

Byggeudvalget

For at sikre at afdelingens beboere bliver hørt både inden og under renoveringsprocessen, er der danne et byggeudvalg, som består af tre medlemmer fra afdelingsbestyrelsen:

 • Ann Nielsson, bestyrelsesformand
 • Per Tvedsborg, bestyrelsesmedlem
 • Klaus Skov Hansen, bestyrelsesmedlem

Dokumenter

Herunder finder du relevante referater, orienteringsskrivelser og andre materialer vedrørende renoveringsprojektet:

01.09.2021 Orientering til kommende beboere

25.08.2021 Materiale til ekstraordinært afdelingsmøde

03.06.2021 Orientering om ekstraordinært afdelingsmøde d. 25. august 2021