Renovering: Afdeling 9, Nørregade

Afdelingen står overfor en gennemgribende renovering.

Vi havde forventet, at renoveringen skulle gennemføres i perioden februar – november 2023, dog er projektet lige nu sat i standsning. 
Årsagen er, at de tilbud vi har modtaget desværre ikke er inden for de økonomiske rammer for projektet. Derfor skal projektet i et nyt udbud.
På nuværende tidspunkt kan vi ikke oplyse, hvornår projektet sendes i udbud igen.

Du kan her på siden læse mere om renoveringsprojektet.

Om renoveringen

Afdelingens beboere har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 25. august 2021 besluttet at renoveringsprojektet skal gennemføres. Renoveringsarbejderne omfatter i store træk følgende:

 • Nyt tag
 • Nye isolerede ydermure
 • Udskiftning og let udvidelse af altaner
 • Udskiftning af vinduer og døre
 • Istandsættelse og isolering af kældervægge
 • Renovering af køkkener og badeværelser
 • Montering af ventilationsanlæg med varmegenvinding
 • Diverse el- og vvs-arbejder, herunder nye vand-, varme og afløbsinstallationer
 • Solceller der producerer el til fællesarealer
 • Genhusning da de indvendige arbejder er meget omfattende.

Huslejestigningen som følge af renoveringen bliver på 63 kr./m2 /år svarende til en månedlig huslejestigning på 301 kr. – 470 kr. afhængig af boligens størrelse.

Renoveringen er af gennemgribende karakter, og det er besluttet på et ekstraordinært afdelingsmøde, at afdelingens beboere genhuses i renoveringsperioden.

Der afholdes løbende orienteringsmøder om renoveringsprojektet, og derudover holdes der også et separat møde omhandlende genhusning.
Mødereferaterne finder du under fanen “Dokumenter”.

Flere informationer om genhusning findes i nedenstående:
 Spørgsmål og svar til genhusning
Dine rettigheder ved genhusning

 • 1. kvatal 2021 - 1. kvatal 2022
 • 1. kvartal 2022 - uvist
 • Afdeling 9 Projektering

  Forundersøgelserne og forprojekteringen af afdelingens renoveringsprojekt blev foretaget i hele 2021 og blev afsluttet i første kvartal i 2022.

 • Afdeling 9 Udbudsfasen

  I første og andet kvartal i 2022 var projektet med Landebyggefonds renoveringen af afdeling 9, Nørregade i udbud sammen med renoveringsprojektet for afdeling 7, Parkvej og Kildegaardsparken. De to projekter blev udsendt i samme udbud, og renoveringsarbejdet foretages af den totalentreprenør, der vinder udbuddet.

  De tilbud, vi har modtaget på det samlede renoveringsprojekt for begge afdelinger, er desværre ikke inden for vores økonomiske rammer. Det vil sige, at de tilbud vi har modtaget er dyrere end det afdelingerne har sparet op til.
  Derfor skal der foretages et nyt udbud og på nuværende tidspunkt kan vi desværre ikke oplyse, hvornår det nye udbud foretages.

Byggeudvalget

For at sikre at afdelingens beboere bliver hørt både inden og under renoveringsprocessen, er der danne et byggeudvalg, som består af tre medlemmer fra afdelingsbestyrelsen:

 • Ann Nielsson, bestyrelsesformand
 • Per Tvedsborg, bestyrelsesmedlem
 • Klaus Skov Hansen, bestyrelsesmedlem

Du kan finde referater fra de møder byggeudvalget har deltaget i på næste fane, “Dokumenter”.