200 meter kvashegn

DOMI Bolig har i løbet af det sidste halve år etableret ikke mindre end 200 meter kvashegn fordelt på de mest velegnede fællesarealer i seks af organisationens boligafdelinger.

 
Mere natur mindre affald

Egentlig startede det ud med , at DOMI’s driftsmedarbejdere – efter en udtynding af træer og buske i afdelingen Egeholmsparken og en dialog med afdelingsbestyrelsen – etablerede et mindre kvashegn på fællesarealet. Et kvashegn, der høstede så meget begejstring, at da der i sensommeren opstod mulighed for at opskalere anlægsarbejdet i samarbejde med Renosyd og Odder Kommune, var der ingen tøven.

DOMI Bolig kontaktede bestyrelserne i afdelinger med oplagte fællesarealer, og blev der vist interesse fra en afdelings side, var der snart en ivrig dialog i gang mellem den og vores energiske driftskoordinator Anne-Christina Jensen. På efterårets netop gennemførte markvandringer blev de dengang potentielle og nu allerede realiserede placeringer så endeligt udpeget.

FRA 200 METER TIL 2 KILOMETER

DOMI Boligs 200 meter er en del af i skrivende stund i alt to kilometer kvashegn, som Renosyd i samarbejde med Odder Kommune og Skanderborg Kommune har sat pæle i jorden til ved skoler, foreninger og landsbyfællesskaber. Et projekt delvist finansieret af midler fra EU og Nordisk Ministerråds program Naturbaserede løsninger i Norden.

Projektet har kørt i små to år med det formål at reducere mængden af haveaffald. I gennemsnit producerer hver enkel borger i Odder/Skanderborg så meget som 875 kg affald og heraf udgør de 134 kg haveaffald!

I september måned 2023 viste opgørelser, at projektet allerede på nuværende tidspunkt har sparet borgerne for i alt 8.400 ture til genbrugspladsen og bundet 1.200 tons CO2 lokalt.

HVAD FOR NOGLE KVASHEGN?

Kvashegnene er ikke til at tage fejl af. Robuste stolper af Rubinietræ står med en meters afstand i to linjer diagonalt overfor hinanden og efterlader rigeligt med plads til grene, kviste, træstammer, stubbe, hækafklip og visne staudetoppe, der kan være med til at skærme, opdele og skabe nye rum på de større fællesarealer. Og alle, ikke kun boligafdelingens beboere, kan bidrage.

Princippet bag opbygning af kvashegn mellem stolperne er simpelt: Store grene placeres yderst, små grene inderst. Undgå græsafklip, bunker af våde blade og nedfaldsfrugt, der rådner, lukker for luftcirkulationen og kan tiltrække skadedyr og skræmme de venligsindede smådyr væk. Undgå også afklip med torne, som børn og voksne kan stikke sig på. I bunden af hegnet kan man eventuelt lægge store marksten. De holder på varmen og kan gøre stedet mere attraktivt for blandt andet sommerfugle.

Se og hør eventuelt mere om kvashegn her:
Gartner Rie Birk Lauridsen fra Haveselskabet
Haveekspert Jesper Cars Corfitzen fra Bolius.