Snart to afdelinger mere med ladestander til el- og hybridbiler

På mandagens organisationsbestyrelsesmøde, den 11. marts 2024, blev to ansøgninger om etablering af en første ladestander imødekommet. Nu går forberedelserne i gang, og snart har også afdeling 10 Torvald Køhlsvej og Rådhusgade og afdeling 18 Venneslaparken og Saloparken i Odder ladestander til elbiler og hybridbiler.

På vej til 14

Med de to nye bevillinger er vi oppe på etablering af ladestandere i 14 af DOMI Boligs afdelinger. Det skal dog bemærkes, at der kan gå lidt tid fra bestilling til  Dinel og AURA E-mobility har etableret og leveret de nye ladestandere.

Om din, måske kommende, boligafdeling har en ladestander kan du se på DOMI Boligs hjemmeside. Find din aktuelle afdeling under menupunktet ‘Afdelinger‘ og kig under fanebladet ‘Praktisk info’. Det vil være angivet her, hvis afdelingen har en ladestander, og der vil være link til brugsvejledningen.

Etablering af ladestander i din boligafdeling

Siden august 2020 har det været muligt at få finansieret etableringen af en første ladestander i sin boligafdeling af DOMI Bolig. Det vil sige, at det er hovedorganisationen og ikke den enkelte afdeling, der skal stå for finansieringen.

Ansøgning

Alt hvad der skal til, er dels en ansøgning til organisationsbestyrelsen fra en beboer eller en afdelingsbestyrelse. Dels et aktuelt behov forstået som, at minimum en beboer allerede på ansøgningstidspunktet skal eje eller have bestilt en elbil eller en hybridbil.

Hvad sker der så?

Den modtagnes ansøgning behandles på et OB-møde. Efter organisationsbestyrelsens godkendelse igangsætter administrationen selve etableringen af ladestanderen. Dens placeringen besluttes af administrationen med afsæt i praktiske og økonomiske forhold.

Husk, at det er et krav for bevillingen, at en beboer enten allerede har eller har bestilt en el-/hybrid bil, og at der må forventes en vis behandlingstid fra ansøgningen er modtaget til Dinel og AURA E-mobility har etableret ladestanderen.

Ansøgningen

Skal som minimum angive:

  • Hvilken afdeling ansøgningen omhandler
  • hvilken beboer, der har (bestilt) en el-/hybrid bil.

Den sendes til mail@domibolig.dk.

Den kan være fra dig som beboer, eller fra afdelingsbestyrelsen på vegne af en beboer, i afdelingen.