Bæredygtigt byggeri og renovering

DOMI Bolig er godt i gang med at tænke bæredygtighed ind i alle ender og kanter – også langt ud i boligerne og hverdagen.

I løbet af april og maj afholder vi en række arbejdsgruppemøder, hvor beboere, organisationsbestyrelsesmedlemmer og medarbejdere kommer med input til hvor og hvordan, vi skal gøre livet i boligerne og organisationen grønnere.

Begrænsninger og vanetænkning

Den 16. maj var byggeudvalget og projektafdelingen samlet for at finde både de lavthængende frugter og de højtravende visioner for fremtidens renoveringer og nybyggeri. Det er et meget centralt område af en boligorganisation, men også et område som ikke er det mest modtagelige for nye idéer.

Som indledning på arbejdet gav Stig Nørgaard Knudsen fra Dansk Energi Management et oplæg om vejen til mere bæredygtige byggematerialer, samt hvordan DOMI Bolig kan holder øje med de kommende energibesparelser.

Der var en høj energi på mødet også selvom flere af deltagerne følte det var ”op ad bakke”, selvom ingen af dem mangler på vilje og gode intensioner.


”Det er lettest at sige, at det ikke kan lade sig gøre, fordi der er så mange love og regler, som gør nytænkning vanskelig. Især når vi taler om genbrug og alternative materialer,” siger Kent Tversted Boholdt og Rasmus Augustesen Obel nærmest samstemmende som indledning på mødet.

Men på mødet lykkedes det alle at sætte sig ud over den faglige vanetænkning og endda være både åbne og måske endda legende i deres tilgang til en ny bæredygtighedsstrategi. De var taknemmelige for også at have selskab af Rikke Skovsgaard fra organisationsbestyrelsen, som ikke var belastet og begrænset af byggeteknisk viden.

Høje ambitioner og lavthængende frugter

For at gøre de overordnede handleplaner mere konkrete, startede arbejdsgruppen med at lægge planer for, hvordan nybyggeriet kan blive mere bæredygtigt.

Der var ønsker om at genbruge mere og holde et vågent øje med erfaringerne rundt omkring i landet og på verdensplan. Så vi langsomt men sikkert kan ændre vores materialevalg.

”Det mest oplagte lige nu er at genbruge brugt og knust beton i vores belægninger. Ligesom det kunne være oplagt at genbruge teglsten – men det er indtil videre en meget bekostelig affære,” siger Brian Holst Jensen, der er suppleant til organisationsbestyrelsen.

Hvis vi tillader os at tænke frit og højt, kunne en helt ny prøveafdeling været et rigtigt godt sted at teste helt nye muligheder af. Beboerne i sådan en afdeling vil på forhånd ”stemple ind” på idéen og være med til at udvikle helt nye måder at bo alment.

Arbejdsgruppen for renovering og nybyg består af byggeudvalget: Rikke Skovsgaard, Brian Holst Jensen og John Hedegaard (som desværre ikke kunne deltage i mødet) + Rasmus Augustesen Obel og Kent Tversted Boholdt, som begge er projektledere i DOMI Bolig.

”Det vil være oplagt at få erfaringer med træhuse og samtidig lave mindre boliger til mennesker, som er parate til at downsize for at holde omkostningerne nede,” siger Rasmus Augustesen Obel.

Hvis vi koncentrerer os om de letteste steder at sætte ind, peger udvalget på genbrug af materialer i serviceafdelingen og ikke mindst på regler for mindre køkkenrenoveringer – sådan som organisationsbestyrelsen allerede har besluttet.