Beboere for bæredygtighed

Hverdagslivet i husene og lejlighederne er vigtigt, når vi alle skal bidrage til at gøre DOMI Bolig som såvel afdelingsfællesskaber som boligselskab mere bæredygtig. Det er ingen let opgave af ændre indgroede vaner. Men vi kommer ikke udenom, at noget skal vi ændre, hvis vi skal i mål med at passe bedre på vores lokalsamfund – og i sidste ende vores verden.  

At ændre vaner er en rigtig svær disciplin. Det kræver, at vi beslutter os for det og starter med de lette løsninger, som vi kan overskue. Det må simpelthen ikke være for svært eller kræve for store afsavn.

En lille gruppe beboere mødtes den sidste aften i oktober for at omsætte de smukke visioner til mere konkret inspiration for beboere og afdelingsbestyrelser.

Inspirationskatalog mod mere bæredygtighed
DOMI Boligs fokusgruppe, der består af beboere, som aktuelt har meldt sig under bæredygtighedsfanen, og medlemmer af organisationsbestyrelsen skulle i to arbejdsgrupper udtænke tiltag, der kan være med til at sikre mere bæredygtighed i afdelingsfællesskaberne, såvel for beboere, som i det grønne og i bygningerne. Målet er et inspirationskatalog, der kan bruges i afdelingerne af beboere og afdelingsbestyrelser.

Aftenens arbejde mundende ud i en række konkrete ideer:

    • Oprette genbrugs- og byttecentraler
    • Etablere en vidensbank for alle beboere i DOMI
    • Afholde temamøder for beboere
    • Hente viden i andre afdelinger, hos medarbejdere i DOMI Bolig,  i andre boligorganisationer og hos samarbejdspartnere. Fx besøge Kredsløb og få introduktion til affaldshåndteringen.