Det almene

Hvad vil det egentlig sige at bo alment?

Bor du alment, bor du til leje i en almen bolig. De almene boliger opføres, driftes og udlejes af kommuner og – oftest – almene boligorganisationer som DOMI Bolig. Det sker iht. almenlejeloven ikke at forveksle med lejeloven.

Boligerne er opført med statslig støtte og udlejes iht. ventelisteprincipper, der gælder ens for alle. Kommunerne fører tilsyn med de almene boliger og har anvisningsret til en del af de almene lejemål.

Ingen skal tjene på beboernes husleje. Beboerne sparer selv op og betaler for aktuel udvikling. De almene boliger er organiseret i boligafdelinger og styret af beboerdemokratiske principper. For en boligafdeling gælder de nedenfor listede overordnede økonomiske og beslutningsmæssige principper.

Ifølge almenboligloven er formålet med de almene boliger “at stille passende boliger til rådighed for alle med behov herfor til en rimelig husleje samt at give beboerne indflydelse på egne boforhold”.

Mange almene boliger blev bygget i kølvandet på Anden Verdenskrig, da der var stor boligmangel i Danmark.

Den almene bolig-model er unik for Danmark, hvor der i dag på tværs af økonomiske, sociale og kulturelle skel bor knap en million danskere i små 600.000 almene boliger spredt ud over det ganske land.

Et godt sted at starte mht. at få indflydelse er at engagere sig i afdelingsbestyrelsen. Det er forskelligt fra afdeling til afdeling, hvor mange medlemmer afdelingsbestyrelsen består af. Der skal dog mindst være tre medlemmer – formand, kasserer og almindeligt bestyrelsesmedlem (nogle gange varetages formand og kasserer-hvervet dog af den samme) – og altid et ulige antal. Derudover kan der også vælges suppleanter.

Det afgørende er, hvor mange der stiller op som valgbare på afdelingsmødet, hvor bestyrelsen vælges Afdelingsbestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode, suppleanter er valgt for en 1-årig periode.

En almen boligafdeling er en selvstændig økonomisk enhed

 • Økonomisk uafhængig af boligorganisationen
 • Økonomisk uafhængig af økonomien i de øvrige afdelinger i boligorganisationen

Huslejen i en almen boligafdeling er omkostningsbestemt

 • Der er ingen, der skal tjene på huslejen
 • Budgettet skal balancere – indtægter og udgifter gå i 0
 • Afdelingens årsregnskab revideres af boligorganisationens statsautoriserede revisor.

En almen boligorganisation er non profit

 • Formålet er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere alemene boliger, ikke at generere overskud.
 • Afdelingerne betaler boligorganisationen for at administrere dem. Bidraget skal være det, der kaldes kostægte. Det vil sige dække de udgifter, der reelt er.

Afdelingsmødet er den enkelte boligafdelings øverste myndighed

 • Godkender afdelingens budget udarbejdet på baggrund af seneste års regnskab, vedligeholdelse-/renovering-/udviklingsplaner, prisudvikling mv.
 • Bestemmer de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen iht. stillede forslag
 • Fastsætter afdelingens husorden iht. stillede forslag.

Afdelingsbestyrelsen har dagligdagen i afdelingen som omdrejningspunkt

 • Er opmærksomme på behov og ønsker i afdelingen
 • Følger op på beslutninger taget på afdelingsmødet.

Afdelingsbestyrelsen – beboerdemokratiets hjerte

– I artiklen fortæller medlemmer af flere afdelingsbestyrelser i DOMI Bolig om det at være med til at gøre en forskel.  

Beboerhåndbogen

Læs også Beboerhåndbogen.

Beboerhåndbogen er udgivet af BL – interesse- og brancheorganisationen Danmarks Almene Boliger. Den giver et godt indblik i dine muligheder – og pligter – som almen beboer.

albansk
arabisk
bosnisk/serbisk/kroatisk
engelsk
farsi
fransk
polsk
somali
tyrkisk
tysk
urdu

 

Almene boliger for alle

BL har også udgivet pjecen Almene boliger for alle

Den kan du downloade ikke alene på dansk, men også på albansk, arabisk, bosnisk/serbisk/kroatisk, engelsk, farsi, fransk, polsk, somali, tyrkisk, tysk og urdu.