Bold og bæredygtighed til repræsentantskabet

Bold og bæredygtighed har umiddelbart ikke noget med hinanden at gøre. Men det var netop de to ting, der var på programmet til det årlige orienteringsmøde for repræsentantskabet, der blev afholdt den 30. november.

På årets møde var der fokus på DOMI Boligs nye bæredygtighedsstrategi og hverdagens præstationer. Først introducerede formanden den spritnye bæredygtighedsstrategi. Strategien er resultatet af en lang række ideer, overvejelser og input fra både beboere og medarbejdere. Som bekendt kan der være et stykke vej fra gode tanker til virkelighed, ligesom det kan være sin sag at ændre adfærd. Så netop den disciplin leverede den professionelle håndboldtræner Peter Bredsdorff-Larsen efterfølgende nogle konstruktive indkast udi med sine erfaringer fra elitehåndboldens verden.

Bæredygtighedsstrategi version 1,0
Startskuddet til DOMI Boligs bæredygtighedsprojekt lød for præcis et år siden, på sidste års årlige orienteringsmøde for repræsentantskabet. Dengang affødte en times gruppearbejde et hav af spændende ideer. I det år, der siden er gået, er der kommet flere ideer til, og ideerne er blevet videreudviklet og konkretiseret i forskellige medarbejder- og beboergrupper.

Her et år efter den spæde start blev repræsentantskabet så introduceret til den første version af en egentlig bæredygtighedsstrategi.

”Nu har vi en strategi for, hvordan vi bliver mere bæredygtige både i foreningen og forretningen DOMI Bolig. Vi koncentrer os om de vigtigste områder – dem med liv i, og vi kommer til at rette dem til efter virkeligheden. For det er en bæredygtighedsstrategi version 1, og i takt med at vi bliver klogere, ændrer vi den”.

Sådan sagde formand for DOMI Bolig Herdis Larsen i sin præsentation af den nye strategi og fremhævede dampmaskinen, der har kørt rundt i afdelingerne de sidste par år og dampet ukrudtet væk, som et godt eksempel på, hvordan vi ændrer ting i takt med, at vi bliver klogere. Maskinen blev indkøbt i starten af organisationens grønne omstilling for at undgå sprøjtemidler og finde en mere miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse. Nu er maskinen solgt, fordi det har vist sig, at den netop ikke var spor miljøvenlig med al den diesel, der blev brugt til at opvarme vandet, når ukrudtet skulle dampes væk.

Klik på billedet og bladr dig igennem DOMI Boligs nye bæredygtighedsstrategi.

Jagten på den perfekte præstation
Vi skal alle være med til at omsætte bæredygtighedsstartegien til virkelighed. Det kræver nytænkning, og det var der indkaldt forstærkning til at hjælpe os med.

Peter Bredsdorff-Larsen, landstræner for det færøske håndboldlandshold, fortalte begejstret om sine erfaringer med at skrue sine spilleres tanker sammen på nye måder i den daglige stræben efter at vinde kampe. Pudsige fortællinger fra omklædningsrummet, trænings- og finalekampe gav forsamlingen mange gode grin og opmærksom lytning.

”Jeg har vundet mange store håndboldkampe på grund af held – og tabt lige så mange super velspillede kampe” sagde Peter Bredsdorff-Larsen og pegede hermed på, at vi skal have fokus på vores (og andres) bestræbelser fremfor resultaterne. For med fokus på bestræbelser og handlinger fremfor resultatet, kan vi reelt raffinere vores handlinger og skabe en ”vinder-kultur” fremfor at satse på heldet.

Hos DOMI Bolig gælder det vejen til en bæredygtighedskultur. ”Vi skal finde frem til de ændringer i vores dagligdag, som giver mening for os hver især. Jo mere mening det giver, jo lettere er det at ændre på både små som store vaner i vores hverdag”, som Peter Bredsdorff-Larsen formulerede det. Håndboldtræneren sluttede af med at pointere vigtigheden af, at vi i vores fælles bestræbelser fokuserer på styrker og giver dem gode vækstbetingelser fremfor at stirre os blindt på egne og andres svagheder. En pointe der blev nikket eftertænksomt anerkendende til, før klapsalverne tog over.

Det årlige orienteringsmøde for repræsentantskabet sluttede traditionen tro af med god snak på tværs af afdelingerne henover en velsmagende julefrokost.

Der blev lyttet koncentreret og grinet højlydt i den godt fyldte sal.