CO2, stærke holdninger og risalamande

I fællesskab genererer vi ideer

Hovedretten var ‘bæredygtighed for både mennesker, bygninger og det grønne i fremtidens DOMI Bolig’, da 54 medlemmer af DOMI Boligs repræsentantskab mødtes til årets orienteringsmøde og julefrokost den 1. december.

Mødet var startskuddet på DOMI Boligs helt nye bæredygtighedsprojekt, der sætter en ny dagsorden for nye og gamle boliger samt medarbejdere de kommende år.

DOMI Bolig har netop indgået en partnerskabsaftale med Odder Kommune om at bidrage til det overordnede mål om at være CO2 neutral kommune i 2050 – og en reduktion på 70% i 2030. Det nye bæredygtighedsbegreb omfatter ud over bygninger og det grønne også menneskene.

”Odder kommune leder efter kommunens store spillere – blandt andet landbruget og DOMI Bolig. Vi er en af kommunens helt store boligejere, og det er lettere at komme i et tæt samspil med beboerne i de almene boliger end med ejerne i de mange parcelhusejere,” siger direktør Preben Jacobsen.

Afdelingerne og beboerne bidrager
I alt var 29 af de 38 afdelinger repræsenteret på mødet, der bød på paneldebat, gruppearbejde og fremlæggelse af de bedste ideer for alle.

Som oplæg til gruppearbejdet blev formanden og direktøren grillet. Herdis og Preben fik mange nysgerrige, opklarende og kritiske spørgsmål fra både deltagerne i salen og aftenens tovholder, Andres Tue Møller.

”En ansvarlig økonomi er også en del af bæredygtigheden. Vi skal arbejde for en stabil huslejeudvikling og samtidig fastholde eller forbedre servicen,” sagde organisationsformand Herdis Larsen.

Mange gode forslag og input
Alle fik mulighed for at komme til orde i aftenens gruppearbejde. Grupperne dykkede ned i, hvordan afdelingerne og beboerne kan bidrage til bæredygtighedsstrategien og hvordan vi sammen gør det til virkelighed. Grupperne var delt op, så alle fokusområder blev dækket: 1. bygninger, 2. mennesker og 3. det grønne.

Nogle af de mange forslag

  • Klimamål for hver eneste afdeling – også i forhold til at have omsorg for hinanden. Det sidste skal ses som et socialt klimamål.
  • Forbedringer og renoveringer så det bliver muligt at have et bedre indeklima – bedre information om, hvordan man så gør det
  • Fleksibilitet i forhold til beslutninger – for eksempel kan flere el-biler kræve, at boliger med egen parkering får mulighed for at installere lade-standere på egen matrikel
  • Mere involvering af beboerne. For eksempel skal beboerne selv tage del i at holde fællesarealer rene. Bidrager også til fællesskabet + sparer penge og drift
  • Inddragelse af nye teknologier for eksempel bruge regnvand til brugsvand, jordvarme, solceller mm
  • Stop strømmen af ting til genbrugspladserne – lokale byttemarkeder, som også giver socialt samvær

I starten af det nye år går processen i gang i organisationsbestyrelsen. Ligesom et konsulentfirma kigger på, hvordan vi rent faktisk kan holde øje med CO2 belastningen og alt det andet, som hører med til en bæredygtig hverdag i fremtiden.

Du kan være helt sikker på en ting – nemlig at du får mere at vide. Du – og alle andre beboere – er helt centrale, når DOMI Bolig skal være co2 neutral i 2030!