Digitalisering i kroner og øre

Repræsentantskabet besluttede i 2019, at DOMI Boligs fremadrettede kommunikation med beboerne primært skulle være digitalt.

Det har krævet en helt del forberedelse fra vores side – både rent teknisk, men bestemt også i forhold til ændrede arbejdsgange og helt lavpraktisk i form af at få oplyst mailadresser på vores beboere.

2021 blev året hvor vi for først gang udsendte forbrugsregnskaber, invitationer både til årets repræsentantskabsmøde og til årets afdelingsmøder samt de efterfølgende indkomne forslag digitalt.

Udover dette kan digitaliseringen også spores i hverdagen, og det er både i forbindelse med de skrivelser og breve vi sender fra DOMI Bolig, men også i de informationer afdelingsbestyrelserne deler med beboerne i deres afdeling.

Helt konkret, kan vi se denne udvikling i de papirkopier, der er lavet til afdelingerne de seneste fem år:

Billedet viser udviklingen i hvor mange penge DOMI Boligs afdelinger bruger på papir om året. Udviklingen har været stigende frem til 2020, og er herefter faldet marken i 2021

Så fra at have et støt stigende papirforbrug, er kurven vitterligt knækket og forbruget halveret.

I 2022 har afdelingerne fået mulighed for, at referater fra afdelingsbestyrelsesmøderne udsendes til beboerne via mail. Dette kan i vid udstrækning erstatte de papir-referater, der blev husstandsomdelt, og kan i de store afdelinger give en besparelse på ca. kr. 100,- pr. bestyrelsesmødereferat.

Derudover udsendes også andre typer informationer nu digitalt, eksempelvis beboerinformationer i forbindelse med renoveringsprojekter i afdelingerne og diverse skrivelser fra drifts- og serviceafdelingen.

Der er ingen tvivl om, at vi allerede har opnået en mærkbar besparelse på vores papirforbrug – men kan vi mon gøre det endnu bedre i 2022?