Du er efterlyst!

Vil du være med til at sætte retning for DOMI Boligs bæredygtige udvikling?

Grøn omstilling, bæredygtighed og skæve ideer – er det noget for dig?

I DOMI Bolig vil vi gerne høre beboeres stemme og ønsker til en mere bæredygtig hverdag i afdelinger og boligforening. Derfor efterlyser vi 10-15 beboere, som vil være med i en fokusgruppe torsdag den 20. april kl. 17-19 – vi byder på aftensmad 😊

Du skal enten være interesseret i den grønne omstilling og bæredygtighed – det kan også være, at du i dit arbejdsliv eller på studierne netop arbejder med noget i den boldgade.

Hvad er fokusgruppen?

Når du melder dig til fokusgruppen, siger du ja til at bruge to timer sammen med andre beboere og få lidt lækket at spise. Ved mødet stiller vi nogle spørgsmål, som I besvarer i gruppen. Det er spændende og der kan opstå helt nye ideer, som du ikke selv havde tænkt på.

De mange forslag, ønsker og ideer som kommer ud af mødet, bliver en del af det videre arbejde med at udvikle det bæredygtige DOMI Bolig.

Fokus på bæredygtighed

I slutningen af 2021 skrev DOMI Bolig under på en partnerskabsaftale med Odder Kommune om at arbejde sammen om at reducere CO2 aftrykket og arbejde mod en bæredygtig kommune og boligorganisation. Målet er 70 % reduktion i 2030 og nettonul i år 2050. Det er ikke mål, som vi når ved at knipse med fingrene. Det kræver, at vi alle sammen virkelig lægger hovederne i blød, og finder alle store og små ændringer i hverdagen hele vejen rundt hos beboere, medarbejdere og leverandører.

Det er det meget vigtigt for os, at høste de gode ideer og forslag fra jer, der bor i afdelingerne. Derfor er fokusgruppen vigtig, da det er her, vi netop hører jer, der ikke i forvejen sidder i en afdelingsbestyrelse eller i organisationsbestyrelsen.

Sådan kommer du med

Skriv et par ord om, hvorfor du gerne vil være med, din adresse og din alder til ibb@domibolig.dk senest den 28. marts. Vi vil gerne sammensætte gruppen, så den afspejler beboerne i DOMI Bolig. Du får besked, om du er kommet med senest den 31. marts.