Efterlysning!

møde workshop fokusgruppe

Input og ideer fra beboere, der ikke allerede er engageret i bestyrelsesarbejde, er også vigtige for DOMI Boligs udviklingsarbejde. Derfor søger vi flere beboere til vores fokusgruppe.

Vil du give din mening til kende?

DOMI Bolig er lutter ører. Vi søger flere deltagere til fokusgruppen, der indtil videre har bidraget til arbejdet med vores nye bæredygtighedsstrategi.

Udover at blive inviteret med ind i ”maskinrummet” og få indflydelse på nye tiltag i DOMI Bolig, får du også trænet dine analytiske evner og det at sætte ord på dine holdninger. Er du jobsøgende kan du  bruge fokusgruppen på dit CV.

Vi efterlyser eksempelvis flere beboerinput til at:

  • skabe nye fællesskaber
  • prioritere forslag til aktiviteter i forbindelse med bæredygtighedsstrategien
  • og forholde os til vores generelle kommunikation.

Ingen mødepligt og aftensmad

Du deltager kun i de møder/emner, som du har lyst til. Melder du dig til gruppen, bliver du cirka en gang hver tredje måned inviteret til et møde, hvor du og andre beboere kommer med input til og debatterer forskellige emner med relevans for en DOMI-beboer. Vi mødes typisk  efter arbejdstid og spiser også aftensmad sammen.

Input fra hverdagen

Det er vigtigt for DOMI Bolig at høste input og ideer fra en mangfoldighed af beboere med forskellige erfaringer fra netop hverdagslivet som beboer. Fokusgruppen gør en forskel og har værdi for pågående og fremtidigt udviklingsarbejde..

Møde fokusgruppe workshop

Klar til start?

Skriv et par ord om, hvorfor du gerne vil være med, alder og adresse. Vi vil gerne sammensætte gruppen, så den afspejler beboerne i DOMI Bolig.

Kontakt beboerkonsulent Iben Baadsgaard

ibb@domibolig.dk
2166 4213

Gruppen er åben, du er til enhver tid velkommen.