Egholmparken får makeover

Tirsdag den 5. april rykkede den samlede driftsafdeling ind i Egholmparken for at sætte fart på afdelingens grønne omstilling.

Der var bestilt ca. 7.000 planter, der skulle erstatte de mange græsstykker i rabatterne mellem vej og fortov og der er lavet lugekasser rundt om træer og lygtepæle.

Det overordnede formål er at forandre beplantningen i afdelingen, så vedligeholdelsen mindskes og biodiversiteten fremmes.

Det er et stort projekt, som med hjælp fra alle driftsafdelingens hænder blev den hidtil største arbejdsopgave – udført på en enkelt dag.

Smalle blomsterstriber

Blomsterstriberne, som udgør rabatten mellem vejen og fortovet, er tilplantet med farverige stauder. Beplantningen er en kombination af opretstående og kompakte stauder, således at stauderne giver en fornemmelse af en tætblomstrende korridor. Endvidere er det en beplantning, som ikke generer fodgængere og bilister, da de fleste af planterne ikke falder udenfor bedet.

Beplantningen i striberne består af stauder, der blomstrer med gule, lilla, rosa, hvide og bordeaux nuancer. Foruden farverne varierer også blomster- og bladformerne for at skabe et spændende udtryk.

I blomsterstriberne er der plantet lyse narcisser samt hvide, bordeaux og orange tulipaner.
Samlet set skaber de udvalgte planter i sammensætningen en så lang blomstring, som muligt, og tilbyder pollen, nektar og levesteder for insekter – året rundt.

Brede blomsterstriber

I de bredere blomsterstriber, nær indkørslen til Engholmparken, får beplantningen mere højde, og er plantet små elefantgræsser. Græsserne bidrager til en mere interessant vinter, da græsserne holder en flot frøstand vinteren over, indtil de klippes ned i april måned. Sammen med græsserne skaber stauderne et frodigt staudebed, der samtidig har en rød tråd fra både de smalle rabatter og lugekasserne.
Udover stauder, er der også plantet store lyse narcisser samt hvide, bordeaux og orange tulipaner. Inden stauderne begynder at blomstre, springer de sidste løg ud, heriblandt allium.
 

Lugekasser

Til lugekasserne er der udvalgt en plantesammensætning, som kan tåle tørken og konkurrencen fra de eksisterede træer, som findes i flere af bedene. Beplantningen bliver samtidig lav, således at den ikke generer træerne eller de lygtepæle, som står i lugekasserne. Sammensætningen består af en blanding af flere forskellige lave stauder der blomstrer i blå, pink, grønne og hvide nuancer. I lugekasserne er der også plantet små lyse og kraftigt gule narcisser samt hvide, bordeaux og orange tulipaner.

Blomsterengen

Den store forandring i afdelingen ses allerede, når du ankommer til Egholmparken.

Det store græsareal ved indgangen er blevet omlagt fra græs til blomstereng.
Der er lavet en sti tværs over engen, der hvor “trafikken” falder mest naturligt.

Udover de blomsterfrø, der er sået, er der også udlagt store træstammer, der med tiden bliver til insektbo.

Informationsskilte

For at give afdelingens beboere og gæster yderligere informationer om den nye beplantning, opsættes der info-skilte i afdelingen.
Vi håber, at alle forbigående får glæde af skiltningen.