Her går det godt – send flere kubikmeter :)

Det går så godt med den nye sortering i flere af vores boligafdelinger med fælles affaldscontainere på hjul, at der skal større modeller til. Det kniber med pladsen til affald af henholdsvis plastik, mad- & drikkekartoner og glas & metal.

Fuld tilfredshed og større containere på vej

Driftskoordinator Anne-Christina Jensen og en konsulent fra renosyd tog her midt i april en runde. Runden gik omkring de boligafdelinger, der har en fælles affaldsløsning med containere på hjul. Målet med inspektionen var at finde ud af, om de hidtil leverede containere indfrier beboernes behov i de forskellige afdelinger.

Det gør de ikke, og det kom som en glædelig overraskelse. For når der sorteres mere plastik, glas og metal for sig end forventet, betyder det mere materiale til genanvendelse for renosyd og alle os andre.

Inspektionen mundede ud i glad at konkludere, at beboerne har taget sorteringen til sig i så høj en grad, at det er nødvendigt med større containere til plastik, mad- & drikkekartoner samt glas & metal. Det gælder i afdelingerne 7 Parkvej og Kildegårdsparken, 12 Katrineholmsalle, 14 Egeholmparken og 18 Venneslaparken og Saloparken,

Vi giver en opadvendt tommel til alle, der har taget den nye sortering til sig. Og i øvrigt også til de beboere, der tålmodigt stadig venter på, at der bliver leveret nye affaldsbeholdere til nedgravning i deres afdelinger, så også de kan komme i gang med at sortere.

 

Der kommer også opbevaring til farligt affald

renosyd har oplyst, at der i afdelinger med fælles affaldsløsninger på hjul vil blive stillet skabe op, hvor det vil være muligt at aflevere farligt affald. Bemærk, at planerne først kan forventes realiseret på den anden side af sommeren.

I mellemtiden opstilles små røde kasser ved de fælles containere. Kasserne kendes fra boliger med egne affaldsspande og er til farligt affald. Det vil sige affald, der med henblik på afskaffelse eller genanvendelse skal håndteres manuelt, som fx kemikalier, malingrester, batterier, lyspærer og ledninger. DOMI Bolig kender ikke de eksakte tidspunkter for, hvornår de røde kasser vil blive leveret  I mellemtiden og mht. større effekter henvises fortsat til genbrugsstationerne.

Husk at gøre plads til andres affald

Med fælles løsninger, er det altid vigtigt at huske på, at der skal være plads til alle.

Én måde at levne mere plads er at folde sit affald godt sammen. Åbenbart ikke mindst  mad- og drikkekartonerne. Du kan se her, hvor smart det kan gøres.

Og her kan du se, hvad der sker med det sorterede plast, mad og drikkekartoner-affald, efter de fyldte containere er blevet tømt.