Odder Varmeværk varsler prisstigning

Odder Varmeværk varsler prisstigninger pr. 01.01.2023. 

Du kan finde varslingsbrevet via nedenstående link:
Varslingsbrev, den 30.11.2022

Vi er lige nu i gang med udarbejde en skrivelse til de af vores beboere, som bliver berørt af dette. Heri vil vi forsøge at beskrive, hvilken betydning vi forventer, at denne prisstigning vil få og hvordan vi forventer at håndtere det.
Skrivelsen udsendes i løbet af uge 49.