Sammen om sortering i DOMI Bolig

63 beboere fra Katrineholmsallé, Pilevænget og Højvænget i Odder stimlede sammen en torsdag aften i begyndelsen af april for at blive klogere på det nye affaldssystem i Odder kommune. renosyd var inviteret til at ”tegne og fortælle” og svare på spørgsmål fra beboerne.

Den nye affaldssorteringsordning

Den nye affaldssorteringsordning er en del af EU’s initiativer for at bekæmpe klimaændringer og overforbrug af klodens ressourcer. Alle borgere i Danmark skal sortere efter de nye sorteringsregler. I Odder kommune er det renosyd, som står for affaldssorteringen og i Aarhus kommune er det Kredsløb.

Britta Indraccolo fra renosyd indleder med at slå nødvendigheden af at ændre adfærd fast:

Vi mærker klimaforandringerne herhjemme nu. Vintermånederne har budt på nedbør et godt stykke over normalen, og blev den næstvådeste vinter siden 1874, hvor DMI begyndte at måle. I Danmark havde vi allerede den 16. marts brugt alle de ressourcer, vi skulle være et helt år om at bruge – hvis vi kun skulle bruge vores andel af verdens ressourcer.

Affald bliver til genbrug

“Vi er alle sammen i samme båd og skal ændre vaner. Det er lidt som at lære at cykle: når man først har lært det, kører det helt af sig selv” siger Britta Indraccolo.

Med den nye sortering bliver mindre affald brændt, og mere bliver genanvendt. Madaffald bliver til biogas og gødning til landbruget, og restaffald til fjernvarme. Glas og metal bliver til nyt glas og metal. Pap og papir bliver genanvendt og fx lavet til æggebakker. Tekstiler får nyt liv, når de bliver spundet til nyt garn. Som noget nyt bliver mad/drikkekartoner også genbrugt.

“Min opfordring er at komme i gang med at sortere inde i huset, hvor affaldet produceres. Det er der, det er lettest,” siger Britta.

Både renosyd og Kredsløb har lavet en sorteringsguide, som kan hentes til mobiltelefonen. Med den ved hånden er der hjælp at hente, når man til at begynde med kommer i tvivl om, hvordan noget skal sorteres.

Da afdelingsformand Flemming Henriksen havde budt velkommen til de mange fremmødte beboere, gik ordet til konsulent Britta Indraccolo fra renosyd.

Spørgetid hvor vi bor

Afdelingsbestyrelsen i Katrineholmsallé tog initiativ til ”skraldemødet” for at gøre overgangen til det nye system lettere.
 
”Vi vil gerne hjælpe beboerne godt i gang med det nye sorteringssystem. Allerede på beboermødet sidste år spurgte vi om, der var interesse for sådan et møde, og det var der,” siger Flemming Henriksen, formand for afdelingsbestyrelsen i afd. 12, Katrineholmsallé i Odder.
 
Renosyd kommer gerne ud og fortæller om den nye affaldssortering og afdelingsbestyrelsen ville fylde Fælleshuset på Katrineholmsallé. Derfor inviterede de et par naboafdelinger uden fælleshus med til mødet.
 
“Det var et fint møde. Vi fik svar på mange af de spørgsmål, som vi måske alle sammen har haft. Det var også godt med grundig viden om, hvor der er sket ændringer i, hvordan vi skal sortere i det nye system”, siger Anne Thostrup fra afdelingsbestyrelsen.
 
“Det var rigtig fint at se, hvordan affaldet bliver sorteret og ender som nyt metal, glas eller varme. Det gav måske lige lidt ekstra lyst til at sortere,” tilføjer Mariann Lohfeld fra bestyrelsen.
 

Lidt forskel i afdelingerne

For lejerne i DOMI Bolig i Odder, hvor affaldsordningerne varierer mellem fælles affaldsøer på jorden eller nedgravet og individuelle containere, er det nu vigtigt at komme i gang med den nye sortering. renosyd leverer affaldsposer til DOMI Bolig i Odder, mens Kredsløb (DOMI Bolig i Beder og Malling) ikke gør det.
 
Det er heller ikke alle afdelinger, som har modtaget beholderen til farligt affald. renosyd har ikke fundet en løsning på en beholder til fælles affaldsøer. Indtil videre anbefaler de, at man kører sit farlige affald på genbrugspladsen.

Mange gode råd

De 63 beboere fra Katrineholmsallé og Pile- og Højvænget fik massevis af gode råd og svar på en masse konkrete spørgsmål.
 

Her får du tre udvalgte:

1. Indret dig så det bliver lettest at sortere i dit hjem. Inspiration kan hentes på renosyds og Kredsløbs hjemmesider, på DOMI Boligs Facebookside eller fx på Værdicentralen i Odder.
2. Brug sorteringsguiden på din telefon ved tvivl, indtil det nye er blevet hverdag.
3. Vær opmærksom på forskellene i affaldsordninger afhængigt af din boligafdeling.

I DOMI Bolig er der tre forskellige affaldsordninger:

 1. Fælles affaldssøer med fem forskellige containertyper
 2. Affaldsøer med nedgravede affaldscontainere, som suppleres med containere på jorden
 3. Individuelle containere ved husene.

Ikke alle afdelinger i Odder har fået nye containere endnu. Du modtager en velkomstpakke en uge før, de nye containere kommer og sorteringen starter.

 

 

Poser til mad- og tekstilaffald

Kredsløb i Aarhus kommune leverer ikke poser. Her skal borgerne selv købe de nødvendige poser, når velkomstpakken er brugt. DOMI Boligs afdelinger i Beder og Malling har allerede sorteret et par måneder efter de nye systemer.

renosyd i Odder Kommune leverer poser (dog ikke til restaffald). En uge før afdelingen starter på det nye sorteringssystem, modtager alle beboere en velkomstpakke med en vejledning om sorteringen, 5 ruller grønne affaldsposer til madaffald og 1 rulle røde poser til tekstilaffald.

DOMI Bolig vil dele nye poser ud til beboerne en gang om året. Det hører du mere om. I afdelinger med individuelle affaldsspande skal man binde en pose på håndtaget, når man har brug for nye poser. Så leverer renosyd.

 

 

Sorteringsguider

renosyd: For at komme godt i gang med den nye sortering anbefaler renosyd, at du åbner en browser på din smartphone og henter den nye kundeplatform mit.renosyd.dk. Så har du altid informationer fra renosyd lige ved hånden.

Klik på linket her, tilføj en adresse og så er du i gang. Det er hurtigt og nemt at gemme kundeplatformen på din telefon eller tablet, så du altid kan genfinde den. Der er forskellige fremgangsmåder alt efter hvilken browser du bruger:

 • Safari: Tryk del-ikon i bunden -> Tryk Føj til hjemmeskærm
 • Chrome: Tryk del-ikon i adresselinjen øverst -> Tryk Føj til hjemmeskærm (nedenstående er eksempel fra Chrome)
 • Firefox: Tryk menu-ikon -> Tryk Del -> Tryk Føj til hjemmeskærm

Kredsløb:
Sådan gør du på iOS

 1. Åbn kredslob.dk/sorteringsguiden i din Safari-browser.
 2. Tryk på upload ikonet nederst, som hvis du vil dele siden.
 3. Vælg ”Føj til hjemmeskærm”.
 4. Sorteringsguiden kan nu tilgås som en ”app”, ligesom andre apps på din mobil.

Sådan gør du på Android

 1. Åbn kredslob.dk/sorteringsguiden i din Chrome-browser.
 2. Tryk på de tre prikker i øverste højre hjørne, som fører til dine indstillinger.
 3. Vælg ”Installer app” og tryk ”Installer”.
 4. Sorteringsguiden kan nu tilgås som en ”app”, ligesom andre apps på din mobil.

 

 

Se hvad der sker med dit sorterede affald:

Restaffald
Metal