To tusind to hundrede årsopgørelser over forbrug på vej

Hatten af for kollegaerne i Økonomi. De har siden slutningen af januar i samarbejde med Techem været i gang med at forberede godt 2200 forbrugsregnskaber, også kendt som forbrugsopgørelser. Der er blevet udvekslet målertal og udgifter i en lind strøm, og nu gælder det resultatet af anstrengelserne.

Aconto via huslejen eller direkte afregning med leverandør

Betaler du sammen med din husleje enten aconto vand eller varme, eller begge dele, modtager du inden længe dit årlige forbrugsregnskab fra DOMI Bolig i mailboksen, eller i postkassen hvis vi ikke har din mailadresse registreret. Det næste bliver så den endelige afregning af henholdsvis for meget og for lidt betalt aconto. Det sker i forbindelse med betaling af din husleje. Se hvornår nedenfor.

Betaler du dit forbrug direkte til leverandøren, er det ikke DOMI Bolig, der udarbejder dit forbrugsregnskab. Her skal du rette henvendelse til den aktuelle leverandør, hvis du har spørgsmål i forbindelse med forbrug og afregning.

Hvordan er det nu, det fungerer?

Sammen med din månedlige husleje, betaler du et acontobeløb for forbrug af vand og/eller varme. Det månedlige acontobeløb svarer typisk til en tolvtedel af dit forventede årsforbrug.

Når forbrugsåret er ovre, udarbejdes forbrugsopgørelsen. Har du betalt for meget i aconto i forhold til, hvad du har forbrugt af vand og/eller varme, modregner vi det for meget betalte i den første huslejebetaling, vi opkræver efter forbrugsregnskabet er sendt ud. Har du betalt for lidt, opkræves det for lidt betalte i forbindelse med huslejen én måned efter, at forbrugsregnskabet er sendt ud.

Forbrugsafregning og regnskabets skæringsdato

Du kan her på hjemmesiden under din afdeling (menupunktet ‘Afdelinger’) og under fanebladet ‘Praktisk info’ se, hvordan dit forbrug afregnes.

Skæringsdatoen for forbrugsregnskabet i din afdeling fremgår af din lejekontrakt.

Vandafledningsregnskab?

Vandafledning refererer til spildevand, Bor du i Odder Kommune, nærmere bestemt i afdeling 2, 19, 20 (kun nummer 71-115), 21 (kun Rasmus Larsens vænge), 27, 28 eller 29, modtager du også et vandafledningsregnskab. Her er det Samn Forsyning, der håndterer spildevandet, og vandafledningen kan ikke afregnes direkte med Odder Vandværk. Derfor opkræver DOMI bolig også aconto for vandafledning og håndterer vandafledningsregnskaber her.

Årsopgørelser – hvornår?

Du bor i Malling og betaler aconto
Du kan forvente at modtage dit vand- og varmeregnskab for 2023 i uge 12.

Du bor i Odder og betaler aconto
Du kan forvente at modtage dit vand- og varmeregnskab for 2023 i uge 17.

Vi sender alle opgørelserne via mail – men har vi ikke din mailadresse, så lander varmeregnskabet i din postkasse.

Afregning – hvornår?

Du bor i Malling
Har du betalt for meget – bliver det modregnet huslejen for april.
Har du betalt for lidt – bliver det lagt oveni huslejen for maj.

Du bor i Odder
Har du betalt for meget – bliver det modregnet huslejen for maj.
Har du betalt for lidt – bliver det lagt oveni huslejen for juni.

Ved spørgsmål

Kontakt bogholderiet

70279797

bogholderi@domibolig.dk

Ved indsigelse

Er du ikke enig i dit forbrugsregnskab, kan du gøre indsigelse op til seks uger efter modtagelsen af regnskabet. Din indsigelse skal være skriftlig og konkretisere på hvilke punkter, regnskabet ikke kan godkendes. Indsigelsen sendes til vores økonomiafdeling via mail eller brev.

Ifølge loven skal du modtage dit forbrugsregnskab senest fire måneder efter regnskabets udløb, eller senest tre måneder efter vi har modtaget årsafregningen fra leverandøren.

Følg dit forbrug

Du kan følge dit vand- og varmeforbrug online igennem Techems Beboer App.

Kontakt os på mail@domibolig.dk, for at få tilsendt et link, så du kan komme i gang med at bruge appen. Læs eventuelt mere her.