Tømning af skrald forsinket

Både hos Kredsløb og renosyd har den megen sne og is på vejene forsinket den planlagte afhentning af skrald. Vi må hjælpes ad:

Begge renovationsselskaber har etableret nødberedskab på kommunernes genbrugspladser. Her kan du komme af med dit affald, hvis du kan komme der forbi.

 

Odder Kommune
renosyd har meldt ud, at de uden beregning medtager ekstra restaffald placeret i gennemsigtige sække ved de fyldte affaldscontainere, når de igen tømmer.

 

Aarhus Kommune
Kredsløbs melding til beboere med affaldssortering er, at er de placeret ved fyldte affaldscontainere medtager de ved førstkommende tømning uden beregning henholdsvis

    • ekstra restaffald i gennemsigtige sække
    • plast, mad- og drikkekartoner også i gennemsigtige sække
    • pap, papir og tekstilaffald ligeledes i gennemsigtige sække.

Bemærk! Der kan ikke henstilles ekstra sække med madaffald eller med glas og metal. 

 

 

HUSK!

  • bind en ekstra god knude på din affaldspose. Skrald tiltrækker skadedyr
  • saml affald af samme slags i klare sække.

– Lad os gøre det så nemt for os selv, hinanden og skraldemændene som overhoved muligt i denne trælse situation.