Torsdag den 25. april: National klimahandledag

Sigtet med klimahandledagen er at få en landsdækkende samtale i gang om, hvad der skal til for at skabe et klimavenligt samfund – som forbrugere, kollegaer, forældre osv. Det kan jo også være som beboere.

En handling ad gangen

Det overordnede spørgsmål er: Hvad skal der til for – en handling ad gangen – at gøre vores hverdag mere klimavenlig? Klimahandledagen har i år de tre overordnede temaer Mad og fællesmiddag; Natur og have; og Forbrug af tøj og ting. Så der er på godt og ondt nok at tale om og tage fat på.

Læs mere om Klimahandledagen den 25. april her.

En god anledning

Aftenen inden, onsdag den 24. april klokken 19, inviterer DOMI Bolig alle beboere til et par hyggelige og oplysende Spar-på-energien-timer med en konsulent fra Energistyrelsen. Det arrangement kan du læse mere om her.

Mon I i din boligafdeling benytter klimahandledagen til at mødes om og udveksle ideer til klimavenlige handlinger? Så hører vi i DOMI Bolig meget gerne om det. Kontakt Berit på 9215 2306 eller bf@domibolig.dk.

Måske benytter du torsdagen til at opsøge øvrige arrangementer med klima på dagsordenen? Du finder en oversigt med arrangementer i hele landet her.

Odder Kommune bakker op om klimahandledagen og samler information om de enkelte begivenheder i kommunen på hjemmeside og Facebook. Læs mere her.

Grønne nabofællesskaber

Foreningen, der sidste år tog initiativ til oprettelsen af den nationale klimahandledag, hjælper dem de har valgt at kalde grønne naboer til at finde sammen på tværs af hække og dørtelefoner i en fælles indsats overfor klimaudfordringerne. Lige nu er mere end 18.000 naboer over hele landet tilknyttet. ‍Læs mere her.