Udvidet affaldssortering i DOMI Boligs afdelinger i Odder Kommune

renosyd er i gang med at udrulle den nye udvidede affaldssortering i Odder og i Skanderborg Kommune. Udrulningen kommer til at ske over de næste par måneder og håbes afsluttet inden udgangen af april.

Logistik og distribution af informationsmateriale

Det er renosyd, der trækker i de overordnede tråde. De planlægger logistikken bag udrulningen og udarbejder det informationsmateriale, som alle borgere i de to kommuner vil modtage.

DOMI Bolig varetager distributionen af renosyds informationsmateriale og affaldsposer til opstart til samtlige beboere i vores boligafdelinger. Det er vores mål at informationsmaterialet og affaldsposerne er omdelt før renosyd har leveret de nye affaldsbeholdere. Men endnu har vi ikke modtaget materiale fra renosyd, så måske kommer vi lidt bagud til en start i de afdelinger, der først får leveret nye beholdere.*

*Opdatering pr. 5.3.24: Vi har i dag modtaget informationsmateriale og affaldsposer fra renosyd og har sat gang i omdelingen i de afdelinger, der allerede har modaget nye affaldsspande. Vi gør det, så hurtigt vi kan.

Hvornår kommer der nye beholdere

Du kan se på renosyds hjemmeside, hvornår renosyd leverer nye affaldsbeholdere, der hvor du bor. Undtaget i de af DOMI Boligs afdelinger, hvor der i dag er nedgravede renovationsanlæg – Afdelingerne: 10 Torvald Køhlsvej og Rådhusgade; 11 Stampmøllevej; 20 Vestergade, Hou; 23 Østergade; 27 Østervænget; 28 Høghus; & 29 Vesterhåb. Her afventes levering af nye beholdere. Forhåbningen er, at de vil være leveret inden udgangen af april måned.

Den udvidede affaldssortering er en realitet i din boligafdeling fra og med den dag, der er affaldsbeholdere til de forskellige typer affald, og den begynder hos den enkelte beboer.

Søg viden og inspiration

Mens vi venter på de nye beholdere, er det muligt dels at blive meget klogere på meningen med og gevinsten ved den udvidede affaldssortering. Dels at få hjælp til at skelne mellem de forskellige typer affald og få gode ideer til at finde plads til at opbevare dem indendørs, inden de skal i endnu flere forskellige affaldsbeholdere udenfor.

Læs mere hos renosyd:

 renosyds hjemmeside

renosyds Facebookside

Nogle af DOMI Boligs beboere i Beder-Malling har også delt ud af deres gode fif på DOMI Boligs Facebookside.

10 typer affald – 5 forskellige beholdere

I den nye affaldssortering opereres med 10 forskellige typer affald, som skal i fem forskellige affaldsbeholdere.

Fremover skal du skelne mellem:

  1. glas og metal – som skal i samme beholder
  2. plastaffald og mad- og drikkekartoner – som skal i samme beholder
  3. papir og pap og tekstilaffald (i lukket pose) – som skal i samme beholder
  4. madaffald (i lukket pose)
  5. restaffald (i lukket pose)

Herudover forventes en fælles løsning til farligt affald (der udleveres individuel rød kasse til boliger med egne affaldsbeholdere).