Udvidet affaldssortering i DOMI Boligs afdelinger

Udvidet affaldssortering

renosyd er så småt klar til at rulle den udvidede affaldssortering ud i Odder  Kommune. Det kommer til at ske fra og med marts måned. Vi i DOMI Bolig kender endnu ikke de konkrete datoer for, hvornår det sker hvor, men vi er klar.

Logistik og distribution af informationsmateriale

renosyd trækker i de overordnede tråde. Det er renosyd, der planlægger logistikken bag udrulningen og udarbejder det informationsmateriale, som alle borgere i de to kommuner Odder og Skanderborg vil modtage, inden den udvidede sortering sættes i drift i netop deres beboelsesområde.

DOMI Bolig vil varetage distributionen af renosyds informationsmateriale og affaldsposer til opstart, og vi vil varsle vores beboere i takt med, at vi kender datoerne for, hvornår ordningen sættes i gang i de enkelte boligafdelinger.

Boligafdelinger med nedgravede renovationsanlæg

Det er generelt også renosyd, der leverer de nye affaldsbeholdere. Undtaget er dog de af DOMI Boligs afdelinger, der i dag har nedgravede renovationsanlæg – Afdelingerne: 10 Torvald Køhlsvej og Rådhusgade; 11 Stampmøllevej; 20 Vestergade, Hou; 23 Østergade; 27 Østervænget; 28 Høghus; & 29 Vesterhåb. Her er de nye beholdere DOMI Boligs ansvar og her er det vores håb, at leveringen til afdelingerne vil være afsluttet inden udgangen af april måned.

Den udvidede affaldssortering er en realitet i din boligafdeling fra og med den dag, der er affaldsbeholdere til de forskellige typer affald, og den begynder hos den enkelte beboer.

Søg viden og inspiration

Mens vi venter på de nye beholdere, er det muligt dels at blive meget klogere på meningen med og gevinsten ved den udvidede affaldssortering, dels få hjælp til at skelne mellem de forskellige typer affald og få gode ideer til at finde plads til at opbevare dem indendørs, inden de skal i endnu flere forskellige affaldsbeholdere udenfor.

Læs mere hos renosyd, eller tag eventuelt en tur forbi Kredsløb, der varetager renovationen i Aarhus Kommune, hvor ordningen er fuldt udrullet og nu kun mangler justering hist og her.

 renosyds hjemmeside

renosyds Facebookside

Nogle af DOMI Boligs beboere i Beder-Malling har også delt ud af deres gode fif på DOMI Boligs Facebookside.