Vinduer- og døreudskiftning i afdeling 24 Stadionvænget i Hou – en fantastisk oplevelse

På knap fire måneder er der kommet nye vinduer og døre i fælleshuset og i 24 af de i alt 42 rækkehuse. Slut med trækgener og øgede vedligeholdelsesudgifter og goddag til nye mere energivenlige træ og aluminiums-elementer – og trådløse ringeklokker.

Projektmaterialet var i licitation i juni måned, udskiftningen forløb fra august til midt november og arbejdet blev udført af tømrerfirmaet AK Byg A/S fra Solbjerg.

En regnvåd formiddag sidst i november er der, det man med et fagudtryk kalder, afleveringsforretning på renoveringen. Arbejdet er afsluttet, skurvognen, containeren og det øvrigt udstyr er væk og håndværkerne har ikke længere deres gang i afdelingen. Til gengæld er DOMI Boligs projektleder Peter Møller og byggeleder Rasmus Andersen fra AK Byg A/S på inspektion mellem de renoverede huse. De følger op på de sidste udeståender.

Jeg benytter lejligheden til at høre lidt om et par beboeres oplevelser med renoveringen og bliver budt på kaffe hos Annie og Viggo, et ægtepar, der har boet tre og et halvt år på Stadionvænget.

Det har været en fantastisk oplevelse – også med håndværkerne.

Svaret falder prompte, da jeg spørger, hvordan det har været at bo midt i en renovering, der indebærer udskiftning af samtlige vinduer og døre i ens eget hjem og opmagasinering af diverse elementer, skurvogn og container på parkeringspladsen udenfor: ”Det har været en fantastisk oplevelse – også med håndværkerne. De arbejdede og arbejdede og arbejdede”

Annie kan kun komme i tanke om én episode, der skabte lidt utilfredshed. Det var en dag en levering af nye vinduer kolliderede med flytning af en container, hvilket skabte trafikprop på de smalle adgangsveje til afdelingen.

“Men den blev jo opløst igen”, som hun siger, hvorefter hun fremhæver det informative orienteringsmøde, der blev afholdt inden renoveringen gik i gang. Her blev beboerne dels godt forberedt på, hvordan arbejdet ville komme til at forløbe, dels fik de mulighed for at hilse på både DOMI Boligs projektleder og sjakbajsen, der hele renoveringen havde sin daglige gang i afdelingen, Bo Fabricius fra AK Byg A/S.

Annie og Viggo er ikke i tvivl. Det bedste ved den overståede renovering er de nye vinduer. Vinduerne lukker mere lys, færre lyde og mindre vind ind – ægteparret har fået det lysere, varmere og mere roligt i deres hyggelige rækkehus. Annie er også meget begejstret for, at luftventilerne kan lukkes halvt. Det gør det noget nemmere at balancere mellem godt indeklima og den til tider hårde blæst fra Kattegat.

Spørger man projektleder Peter Møller er det især hoveddørene og ikke mindst den GU Automatic Stanglås, dørene er blevet installeret med, som han er særligt begejstret for. Den gør dørene nemmere at åbne og lukke og lettere at håndtere for afdelingens primært ældre beboere. Da jeg spørger Annie til den nye facadedør, rejser hun sig for at demonstrere, hvor nem den er at lukke med et puf og lader en kommentar falde om, at det da har taget lidt tid at vænne sig til de nye lukkemekanismer.

Lutter idyl har det selvfølgelig ikke været. Annie synes, det værste har været, at det var rarest at være ude af huset hele dagen, når ens bolig stod for tur. Og håndværkernes arbejdstid var inde i boligerne fra  klokken 7.30 – 16 mandag til torsdag og 7.30 – 14 fredag.

Viggo tilføjer, at det på grund af et højt støjniveau også var nødvendigt at holde døre og vinduer lukkede, når de var i gang i de omkringliggende boliger.

Men også her har der været hjælp at hente. Kort inde i renoveringen besluttede afdelingsbestyrelsen at holde fælleshuset åbent for ophold i dagtimerne mod behørig rengøring efter sig selv.

Uafhængigt af hinanden opsummerer både Annie og Viggo med ord som  “sympatiske” og “effektive”, når de fortæller om deres oplevelser med håndværkerne. Henne fra terrassedøren uddyber Annie:

Den eneste måde, man kunne få lov til at byde på en bid brød, var at stille lidt over i håndværkernes skurvogn til deres pause. Ikke om de skulle drikke kaffe, når der skulle arbejdes. Men der var altid tid til at svare på spørgsmål.

Viggo fortsætter: ”Og da de var færdige med at sætte nye vinduer og havedør i, blev også havemøblerne sat på plads”. Inden udskiftningen gik i gang hos Annie og Viggo, hjalp deres søn dem med at flytte ting væk fra vindueskarmen og få gardinerne ned. Blandt beboerne i afdelingen bliver håndværkerne også rost for at have givet en hånd med hos dem, der havde brug for det.

DOMI Boligs projektleder Peter Møller er ikke meget for at pynte sig med fjer i hatten og skynder sig at karakterisere den netop til ende bragte renovering i afdeling 24 som enkel på både papir og i praksis. Men det ændrer ikke på, at arbejdet – såvel det forudgående som udførelsen og resultatet – har høstet megen ros. Lad os bare kalde det en vellykket renovering.