Åbent for en snak i Café DOMI på torsdag d. 27. juni kl. 16-17

Afdelingsmøderne venter på den anden side af sommerferien, så måske en anledning til vende overvejelser om hvordan det går i afdelingen eller arbejdet i afdelingsbestyrelsen?

Få afklaring, indflydelse og noget at skulle have sagt

Beboerdemokraterne varetager beboernes interesser. I dagligdagen i afdelingerne som afdelingsbestyrelse, i det principielle som repræsentantskab og DOMI Boligs øverste myndighed og på helt overordnet niveau i organisationen som organisationsbestyrelse og DOMI Boligs ledelse.

Det er altid godt at gøre sin stemme gældende. Et sted at starte er Café DOMI.

På hjemmesiden kan du læse mere om:

afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet under menupunktet Beboerinfo > Mens du bor hos DOMI Bolig
og
repræsentantskabet og organisationsbestyrelsen under menupunktet Om DOMI Bolig > Organisationen og vores historie.

En tilbagevendende mulighed

Café DOMI holder åbent i Tornøgade 12, 8300 Odder den sidste torsdag i måneden kl. 16 – 17. Der er altid kaffe og te på kanden og god mulighed for en uformel snak med et medlem fra organisationsbestyrelsen eller direktøren.

– Næste gang altså nu på torsdag – den 27. juni.