Organisationen og vores historie

For at give et overblik over hvordan DOMI Bolig helt overordnet er opbygget, kan du her se vores organisationsopbygning. Du kan også se hvilket ansvar og roller, der ligger i de forskellige dele af organisationen.

Formand
Herdis Larsen

hla@domibolig.dk

Næstformand
Torben Lokjær

tl@domibolig.dk

Bestyrelsesmedlem
Jytte Bie

jb@domibolig.dk

Bestyrelsesmedlem
John Hedegård

jh@domibolig.dk

Bestyrelsesmedlem
Karen Hansen

kh@domibolig.dk

Bestyrelsesmedlem
Rikke Kristine Skovsgaard

rs@domibolig.dk

Bestyrelsesmedlem
Morten Bøie Andersen
mba@domibolig.dk

Bestyrelsessuppleant
Brian Holst Jensen

Bestyrelsessuppleant
Julie Hasselager

Herunder finder du de seneste 5 års referater fra afdelingsbestyrelsesmøder.
Ældre referater kan fremsendes via mail, kontakt kontoret, de hjælper gerne.

Dagsorden for kommende bestyrelsesmøde er tilgængeligt herunder én uge før mødet afholdes og fjernes, når referatet uploades.

 

20.11.2023 – Referat bestyrelsesmøde

23.10.2023 – Referat bestyrelsesmøde

25.09.2023 – Referat bestyrelsesmøde

14.08.2023 – Referat bestyrelsesmøde

08.06.2023 – Referat bestyrelsesmøde

15.05.2023 – Referat bestyrelsesmøde

17.04.2023 – Referat bestyrelsesmøde

06.03.2023 – Referat bestyrelsesmøde

16.01.2023 – Referat bestyrelsesmøde

01.12.2022 – Referat bestyrelsesmøde

07.11.2022 – Referat bestyrelsesmøde

03.10.2022 – Referat bestyrelsesmøde

15.08.2022 – Referat bestyrelsesmøde

02.06.2022 – Referat bestyrelsesmøde

02.05.2022 – Referat bestyrelsesmøde

04.04.2022 – Referat bestyrelsesmøde

28.02.2022 – Referat bestyrelsesmøde

17.01.2022 – Referat bestyrelsesmøde

29.11.2021 – Referat bestyrelsesmøde

25.10.2021 – Referat bestyrelsesmøde

27.09.2021 – Referat bestyrelsesmøde

09.08.2021 – Referat bestyrelsesmøde

21.06.2021 – Referat bestyrelsesmøde

03.05.2021 – Referat bestyrelsesmøde

22.03.2021 – Referat bestyrelsesmøde

08.02.2021 – Referat bestyrelsesmøde

18.01.2021 – Referat bestyrelsesmøde

23.11.2020 – Referat bestyrelsesmøde

29.10.2020 – Referat bestyrelsesmøde

19.10.2020 – Referat bestyrelsesmøde

06.10.2020 – Referat bestyrelsesmøde

12.08.2020 – Referat bestyrelsesmøde

10.06.2020 – Referat bestyrelsesmøde

13.05.2020 – Referat bestyrelsesmøde

15.04.2020 – Referat bestyrelsesmøde

15.04.2020 – Bilag til bestyrelsesmøde

02.04.2020 – Referat bestyrelsesmøde

05.02.2020 – Referat bestyrelsesmøde

08.01.2020 – Referat bestyrelsesmøde

11.12.2019 – Referat bestyrelsesmøde

13.11.2019 – Referat bestyrelsesmøde

30.10.2019 – Referat bestyrelsesmøde

07.08.2019 – Referat bestyrelsesmøde

17.06.2019 – Referat bestyrelsesmøde

23.05.2019 – Referat bestyrelsesmøde

06.05.2019 – Referat bestyrelsesmøde

08.04.2019 – Referat bestyrelsesmøde

18.03.2019 – Referat bestyrelsesmøde

04.02.2019 – Referat bestyrelsesmøde

07.01.2019 – Referat bestyrelsesmøde

DOMI Bolig er et resultat af en længere og grundig fusions proces, hvor repræsentantskaberne i AAB Odder og Beder-Malling Boligforening torsdag 22. maj 2014 kunne give hinanden hånd og sammen danne en ny almen boligorganisation.

Under fusionsprocessen blev boligerne administreret gennem et fælles administrationsselskab, ejet af de to boligforeninger.

Det betyder, at siden den 1. januar 2015 er de 2.136 lejeboliger fordelt på 38 afdelinger i området fra det sydlige Aarhus og til Odder og omegn en del af den samme boligorganisation og har et fælles repræsentantskab. 

Ambitionen for vores værdigrundlag er at skabe ’fælles fodslaw’ og en fælles retning for en ’ny’ boligorganisation. Vision, mission og værdier skal sammenfatte den retning og de fælles mål, organisationen stræber efter.

Det samlede værdigrundlag rummer foruden vision, mission og værdier også en række fortolkninger, som relaterer sig til hverdagen i den nye boligorganisation. Set med såvel beboernes som medarbejdernes øjne.

Vision…

At være en nytænkende boligorganisation, som i kraft af et levende beboerdemokrati, udfordrer og udvikler vores måde at bo på.

Mission…

Med beboerdemokratiet som fundament udvikler og administrerer vi almene boliger af høj kvalitet og nytænker samtidig vores beboerservice og – ydelser.

Værdier…

Vores værdier afspejler den omgangstone og de relationer – beboere og medarbejdere imellem – der er grundlæggende for vores boligorganisation:

Social ansvarlighed
– vi har plads til forskellighed med respekt for fællesskabet.

Kreativitet og nyskabelse
– vi er nysgerrige og åbne for nye tanker og idéer.

Omhu og økonomisk bevidsthed
– vi er omhyggelige og effektive og passer på vores fælles værdier.

Synlighed og åbenhed
– vi deler vores viden og gør os umage for at involvere hinanden.