Her går det godt – send flere penge

På Pilevænget har to beboere sat godt gang i fællesskabet det sidste lille års tid. På årets afdelingsmøde fik de opbakning til at skabe et udendørs fællesområde til aktiviteter. Nu mangler de ”kun” 40.000 kr. for at kunne trykke på ”go-knappen”.

”Hop ud i det, og forsøg at give dine gode idéer liv. Det er faktisk ikke så svært, som man tror,” siger Hanne Kristensen fra Pilevænget.

Sammen med Jonna Hörlyck fik hun på det seneste afdelingsmøde vedtaget et forslag om at etablere nye fællesfaciliteter. Projektet kostede oprindeligt 113.500 kr. med borde-bænke, flisebelægning, pergola, bålplads og petanquebane. Nu etablerer grundejerforeningen lige overfor en petanquebane, som beboerne må bruge, så projektet pludselig blev projektet 30.000 kr. billigere.


”Vi var supernervøse over at skulle sige noget på afdelingsmødet. Men det var det hele værd,” siger Jonna, der synes flere skal kaste sig ud i det og få indflydelse på afdelingernes udvikling.

Deltagelsen var overraskende stor

Det hele startede med, at Hanne og Jonna blev en af DOMI Boligs første TrivselsAmbassadører i foråret 2022 og dermed også med i netværket med de andre frivillige TrivselsAmbassadører, som mødes jævnligt. Sammen fik de mod på at forsøge sig med små aktiviteter i deres afdelinger.

”Jeg kendte ikke så mange i området. Men efter jeg blev TrivselsAmbassadør, og vi gik i gang med nabo-kaffe, kom jeg i snak med mange flere,” siger Jonna.

Hanne havde boet længere tid i afdelingen og kendte mange af naboerne – måske fordi hun har hund, og sammen med sin mand i mange år har klippet hæk for flere af afdelingen ældre beboere.

Både Hanne og Jonna har altid deltaget i afdelingsmøderne. De lærte hinanden rigtig at kende, da de kom ind i afdelingsbestyrelsen for nogle år siden. Hanne var medlem i to år, og Jonna var suppleant et enkelt år.

Stemningsbillede fra Nabo-kaffe arrangerer af TrivselsAmbassadørerne, Jonna og Hanne

”Vi fik lov til for lidt. Vi havde flere idéer, men bestyrelsen troede ikke på, at der var opbakning hos beboerne,” siger Hanne om årsagen til, at de begge forlod bestyrelsen igen.

”Da vi så kastede os ud i Nabo-kaffen i år, var der flere, som gerne ville være med. Det gav os ”blod på tanden”. Vi følte os begrænsede, fordi vi mangler et fælleshus,” siger Jonna om baggrunden for deres initiativ om at etablere et udendørs fællesareal.

”Vi har hele tiden orienteret bestyrelsen om vores tanker og aktiviteter. Her har opbakningen været stor,” siger Hanne, som kendte formanden, Rikke Skovsgaard.

De talte ofte sammen over hækken, når Rikke var inde ved sin mormor, som var Hannes nabo. Bestyrelsen indkøbte i vinters klapborde og stole, ligesom de har fået en aftale med DOMI Bolig om at tage plænen tilbage og overtage skuret, som hidtil har været driftens domæne.

Ingen garantier og masser af gå-på-mod

”Der er jo ingen garanti, for at der kommer nogen, til det vi laver. Men vi kan mærke, hvordan tilslutningen bare vokser for hver gang vi mødes,” siger Hanne.

Jonna og Hanne bobler af idéer om nabofællesskab. De har allerede afholdt flere omgange nabo-kaffe, fredagshygge og har også startet en gå-gruppe op. Alt sammen med udgangspunkt i den lille fælles græsplæne bag ved rækkehusene, som ligger i en lang række på Pilevænget og Højvænget i Odder. Det er også blevet til en gang fællesspisning i Spektrum, og en invitation til udendørs julehygge med varm gløgg og æbleskiver.

Ud over en stærk opbakning fra naboerne er de også glade for deres kolleger i netværket af TrivselsAmbassadører og beboerkonsulenten, som har hjulpet dem med at komme nærmere målet om udendørs fællesfaciliteter.

”Vi har hele tiden vidst, at vi aldrig fik lov til at bruge så mange penge af fælleskassen. Så vi skulle finde en måde at gøre det udgiftsfrit for afdelingen. Vi havde aldrig kastet os ud i at søge fonde uden hjælpen fra Iben,” siger Jonna.

Sammen med beboerkonsulenten, Iben Baadsgaard, har de brugt mange timer med at få deres tanker og visioner ned på papir. De har lavet projektbeskrivelse med mål, aktiviteter, målgruppe og meget mere – ligesom de har lavet budget og indhentet flere tilbud hos lokale håndværkere.

”Det var helt fantastisk, da vi fik de første 16.600 kr. af Veluxfonden. Det var den største succes indtil videre, og det gav os troen på, at det kunne lykkes,” siger Hanne.

De store drømme koster tid og energi

Undervejs i arbejdet med at skaffe penge fandt de to kvinder ud af, at de også skulle stille et forslag til årets afdelingsmøde (generalforsamling). Det havde de ikke prøvet før.

”Her fik vi også hjælp af beboerkonsulenten til at formulere forslaget. Det blev meget længere, end vi tidligere havde set. Her bagefter er vi glade for det,” siger Jonna.

De er begge to sikre på, at grunden til at forslaget gik lige igennem og blev enstemmigt vedtaget netop var den grundige beskrivelse, som naboerne kunne sætte sig ind i på forhånd.

”Der kom flere til mødet, som ikke plejer at være med. Vi havde fortalt om vores forslag til nabo-kaffe og fredagshygge, og gjort vores bedste, for at få så mange som muligt til at komme og stemme,” siger Hanne.

Det er en langsommelig proces at søge fonde. Siden de startede i juni, har de søgt 4 lokale og nationale fonde. Indtil videre har de fået penge fra Veluxfonden og Nordeafonden. De har fundet nye fonde og tror på, at det vil lykkes at finde de sidste 40.000. Forhåbentlig kan de invitere til første spadestik til foråret.

Fællesarealet, der fremover skal bruges til fællesaktiviteter for afdelingens beboere.

Er du nysgerrig på at læse mere om beboerdemokratiet hos DOMI Bolig, så kan du læse nedenstående artikler:

Du har indflydelse på din bolig

Flyttede sig til en ny livsstil

Bestyrelsen i bjælkehytten