Du har indflydelse på din bolig

Beboerdemokratiet er en af de helt store forskelle mellem almene og private lejeboliger. Flere beboere får indflydelse ved at stille forslag på det årlige afdelingsmøde, og antallet af deltagere til møderne stiger også stille og roligt i DOMI Bolig.

”Der er gode muligheder for at få medindflydelse på vores boliger og livet i afdelingerne. Alene ved at deltage i afdelingsmødet eller stille et forslag får man indflydelse. Hvis man vil mere, kan man gå ind i afdelingsbestyrelsen eller gå hele vejen til repræsentantskabet og organisationsbestyrelsen, som er den øverste ledelse i DOMI Bolig,” siger Herdis Larsen, som er formand for organisationsbestyrelsen.

I de almene lejeboliger er der god mulighed for at få indflydelse. Boligerne ejes af beboerne, og der er ingen, som skal tjene på huslejen. Faktisk er det ved lov bestemt, at boligerne ikke må give overskud. Hvis en boligafdeling alligevel giver overskud et år, skal det føres tilbage til afdelingen over de næste tre år. Der er stramme regler for, hvordan en boligorganisation fungerer.

Ligesom alle almene boligorganisationer er DOMI Bolig også en slags ”forening”, som lejerne bliver medlem af den dag, de flyttede ind.

”Vi går på to ben. Det ene er foreningen og det anden er forretningen. Helt simpelt kan man sige, at foreningen DOMI Bolig har hyret forretningen DOMI Bolig til at stå for alt det praktiske omkring boligerne,” siger Preben Jacobsen, som er direktør i DOMI Bolig.

Flere skal med

Administrationen i DOMI Bolig har de seneste år forsøgt sig med at støtte beboerne til mere indflydelse. Øverst på listen står, ønsket om at få flere beboere med på afdelingsmøderne. Invitationerne og regnskaberne er gjort lettere at forstå, og de handler mere om hverdagen. Om det er derfor, at flere beboere deltager, er ikke til at vide. Men stille og roligt deltager flere beboere i møderne. I 2017 deltog 680 beboere i de årlige møder (som svarer til generalforsamlingen i en almindelig forening) og i 2022 var der 718 beboere med.


”Vi vil gerne gøre mødet mere relevant og nærværende for beboerne. De skal kunne se, hvad de får ud af at deltage,” siger Anne Pilgaard, udlejningskoordinator i DOMI Bolig.

Derfor er der flere medarbejdere på opgaven. Det betyder, at administrationen får større kendskab til beboerdemokratiet, afdelingsbestyrelserne og ikke mindst beboerne.

Mere kvalitet på møderne

”Tidligere var vi ikke så dygtige til at kvalitetssikre forslagene til afdelingsmøderne. Beboerne risikerede for eksempel at stemme om et forslag uden at vide, om der ville komme en huslejeforhøjelse ud af det,” siger Anne.

Hun gennemgår nu alle forslag for at sikre en høj kvalitet. Beboerne skal kun stemme om forslag, de kender de økonomiske konsekvenser af, og som er formuleret på et let forståeligt sprog, der gør det muligt at stemme om det.

”Vi har fået en større dialog med både beboere og afdelingsbestyrelserne. Det er en tid, som er godt givet ud. Vi kommer tættere på hinanden og får mere viden om hverdagen i boligafdelingerne,” siger Anne.

Forslagene er ofte meget personlige og handler om de helt nære ting i hverdagen fra hæktyper, hegn, storskrald, parkeringspladser til kæledyr og fællesarealer.

Udviklingen af forslag stillet af beboere og afdelingsbestyrelser på de ordinære afdelingsmøder.

Budgetcafé for afdelingsbestyrelserne

I 2022 blev et nyt tiltag sat i søen. Afdelingsbestyrelserne fik mere viden om økonomien i deres afdelinger, da økonomiafdelingen inviterede til budgetcafe.

”Afdelingsmøderne er jo afdelingernes møder og ikke administrationens. Derfor vil vi gerne klæde bestyrelsesmedlemmerne bedre på, så de måske selv vil fremlægge regnskab og budget for beboerne,” siger Heidi Lindholm Padkjær, som er økonomikoordinator i DOMI Bolig.

Det ser ud til at have virket, for 2022 år valgte flere bestyrelser selv at fremlægge regnskab og budget. Der er stadig en medarbejder og afdelingens kontaktperson fra organisationsbestyrelsen med på alle afdelingsmøderne, som kan hjælpe med at uddybe svar, og assistere med forklaring der hvor det bliver en tand for kompliceret.

Vil du med til afdelingsfest?

Desværre deltager mange beboere ikke i det årlige afdelingsmøde. Nogen holder sig sikkert væk, fordi de ikke vil risikere at blive valgt ind i bestyrelsen. Andre har en oplevelse af et gammeldags møde med kedelige diskussioner om støvede vedtægter og ikke årets fest, som det måske kunne være.

I Høghus starter man med fællesspisning kl. 18. Bagefter er der afdelingsmøde kl. 19. Det har man altid gjort, og der har både været serveret smørrebrød og varm mad. I 2022 var der gjort noget særligt ud af maden, fordi afdelingen havde 10 års jubilæum. Menuen var kalvekød og skinke, med 2 slags flødekartofler, ovnkartofler og to salater. Til kaffen var der naturligvis kagemand.

Maden gør det nemmere, at få folk til at deltage og ikke mindst at holde på dem, fordi det ligger først. Det giver også en god stemning og en dejlig uformel snak, før vi skal i gang med det mere seriøse,” siger Brian Holst, afdelingsbestyrelsesformand. Han har ”arvet” traditionen med spisningen og synes, det fungerer rigtig godt. Det betyder, at mødet starter lidt tidligere, og derfor bliver de også lidt tidligere færdige.

Den flotte jubilæumskage, der blev serveret til afdelingsmødet i Høghus.

”Børn skal være velkomne, og de er velkomne til at blive under selve mødet. Vi kan sagtens finde et hjørne af lokalet, hvor de kan lege,” siger han.

Tidligere har det jævnligt været børn med til både spisning og under mødet. For tiden har afdelingen dog ikke så mange børnefamilier, som de har haft. Mange flytter til større lejligheder i andre afdelinger, når de får flere børn.

Sådan kommer du til orde

Sidder du nu med ideer til, hvordan din afdeling kan blive et endnu bedre sted at bo? Har du ønsker til din bolig eller kunne du tænke dig flere muligheder for at lære din nabo bedre at kende?

Her er en lille miniguide til hvad du kan gøre allerede i dag!

  • Fortæl din afdelingsbestyrelse om dine ønsker og forslag
    Find din bestyrelse her: DOMI Boligs afdelinger – klik på din afdeling – herefter kan du klikke på “afdelingsbestyrelsens medlemmer” og se kontaktoplysningerne.
  • Stil allerede nu et forslag til næste årets afdelingsmøde
    Læs hvordan du gør her: Beboerinfo – Mens du bor hos DOMI Bolig – klik på menupunktet “Afdelingsmøder – det gode forslag til afdelingsmødet”. Her finder du både en skabelon til print og en digital formular til at stille dit forslag.

Er du nysgerrig på at læse mere om beboerdemokratiet hos DOMI Bolig, så kan du læse nedenstående artikler:

Her går det godt – send flere penge

Flyttede sig til en ny livsstil

Bestyrelsen i bjælkehytten