Politikker og retningslinjer

For at fastholde og efterleve vores værdier har vi udarbejdet både politikker og retningslinjer, der dels er en rettesnor for hele DOMI Boligs team dels også giver vores beboere og andre interesserede et indblik i vores forretningsgange. Dem finder du på denne side.

I november 2018 blev aftale om genhusning og nybyggeri indgået af BL’s 5. kreds og Aarhus Kommune.

Den aftale er DOMI Bolig også en del af.

Du kan læse aftalen ved at klikke på nedenstående link:

Aftale om genhusning og nybyggeri

Det er DOMI Boligs politik at have en god reserve i sin arbejdskapital. Arbejdskapitalen sikrer handlemuligheder for organisationsbestyrelsen og stabilitet for hele organisationen.

Du kan læse retningslinjerne ved at klikke på nedenstående link:

Retningslinjer for DOMI Boligs arbejdskapital

DOMI Boligs repræsentantskab vedtog på repræsentantskabsmødet den 19. maj 2022 en byggepolitik, som du kan læse her:

 DOMI Boligs byggepolitik

Bæredygtighed har siden det årlige orienteringsmøde for repræsentantskabet december 2022 været i fokus og et tilbagevendende fokus i vores udviklingsarbejde. En første version af en egentlig strategi for et bæredygtigt DOMI Bolig lå klar ved udgangen af november 2023. Den kan du læse her:  

DOMI Bolig Bæredygtighedsstrategi

DOMI Bolig Bæredygtighedsstrategi

 

Det er DOMI Boligs politik at have en god reserve i dispositionsfonden. Dispositionsfonden sikrer handlemuligheder for organisationsbestyrelsen og stabilitet for hele organisationen.

Du kan læse retningslinjerne ved at klikke på nedenstående link:

Retningslinjer for DOMI Boligs dispositionsfond

Hos DOMI Bolig vil vi løbende komme til elektronisk og på anden systematisk måde at behandle forskellige personoplysninger om dig. Vi er derfor forpligtede til at orientere dig om, hvilke oplysninger om dig vi indhenter, registrerer, videregiver eller i øvrigt behandler og dette kan du læse i vores politik for behandling af personoplysninger nedenfor.

Behandling af personoplysninger hos DOMI Bolig

 

I forbindelse med vores håndtering af klagesager behandler vi en række personoplysninger elektronisk, hvilket vi er forpligtet til at orientere nærmere om, herunder hvilke oplysninger vi indhenter, registrerer eller i øvrigt behandler og formålet hermed med videre og dette kan du læse i vores politik for behandling af personoplysninger nedenfor.

Behandling af personoplysninger ved husordensklager

I nedenstående link finder du vores privatlivspolitik – også kaldet cookie politik

Privatlivspolitik for www.domibolig.dk

DOMI Boligs beboere har mulighed for at benytte sig af den kollektive råderet. For at sikre en klar rettesnor på dette område har vores organisationsbestyrelse vedtaget overordnede retningslinjer herfor.

Du kan læse retningslinjerne ved at klikke på nedenstående link:

Retningslinjer for kollektiv råderet

Det er boligorganisationens politik at understøtte fællesskaber i og på tværs afdelingerne.

Du kan læse retningslinjerne ved at klikke på nedenstående link:

Retningslinjer for pulje til understøttelse af fællesskaber

Såvel medarbejdere som beboere hos DOMI Bolig er underlagt Lov om Røgfrie Miljøer, der trådte i kraft den 15. august 2007.

Du kan læse DOMI Boligs rygepolitik ved at klikke på nedenstående link:

Rygepolitik hos DOMI Bolig

Det er DOMI Boligs politik, at midler fra egen trækningsret i landsbyggefonden skal anvendes som tilskud bredt mellem vores afdelinger til forbedrings- og opretningsarbejder.

Du kan læse retningslinjerne ved at klikke på nedenstående link:

Retningslinjer for egen tildeling af midler fra egen trækningsret i landsbyggefonden

Alle DOMI Boligs afdelinger modtager en mængde forskellige ydelser hvert år. Ydelserne er samlet i vores ydelseskatalog.

Du kan læse ydelseskataloget ved at klikke på nedenstående link:

Ydelseskatalog hos DOMI Bolig

DOMI Bolig er en del af Landsbyggefondens whistleblowerordning. Her kan du, 100 procent anonymt og uden at efterlade dig digitale spor, indberette en oplevelse med eller en mistanke om bedrageri underslæb krænkelser og lignende.

Læs whistleblowerpolitikken her: 

Whistleblowerpolitik