Dokumenter afdeling 25

 Reglementerne tager sigte på, at der skal være rart at bo i DOMI Bolig, samt at holde bebyggelserne og de fælles arealer i god stand. Reglementerne forklarer hvilke regler der gælder på de forskellige områder og det kan derfor anbefales, at du gennemlæser dem ved.
Er du i tvivl om forhold, som ikke er beskrevet i de udleverede reglementer, så ret henvendelse til din afdelingsbestyrelse eller boligforeningens kontor.

Ældre regnskaber og budgetter kan fremsendes via mail, kontakt kontoret, de hjælper gerne.

Åbningstider

Fællesvaskeriet er åben for vask kl. 8 – 20 alle dage.

Priser

Benyttelse af vaskeriet er en del af huslejen.

Booking

Vasketid reserveres på liste i vaskeriet.

Regler i vaskeriet

Regler vedrørende brug af vaskerum/tørrerum er ophængt i vaskeriet og skal følges nøje, således at vaskeriet fungerer tilfredsstillende til glæde for alle.
Reglerne er ligeledes beskrevet i husordenen gældende for Kirkevang nr. 37-45.

 Det er tilladt at holde husdyr i afdelingen.

 
Det er tilladt at holde én hund eller én kat.
 

Ansøgning om tilladelse til husdyr

Bemærk venligst, at alle felter skal være korrekt udfyldt for at ansøgningen kan accepteres.

Der skal udfyldes én ansøgning pr. husdyr.

    Under de gældende betingelser, der er beskrevet i husdyrreglementet, gives der tilladelse til at holde:

    - at overtrædelse af husdyrreglementet medfører inddragelse af husdyrtilladelsen,

    - at såfremt husdyrholdet fortsættes efter tilladelsen er inddraget, medfører dette ophævelse af lejemålet,

    - at jeg med min ansøgning erklærer, at jeg til en hver tid opfylder de gældende regler for forsikring af det pågældende husdyr.